بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

21 Eylül 2012 Cuma

SEVGİ HAZİNESİ

" Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe ile yönelin. Şüphesiz ki, benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir"(Hud suresi 90.ayet meali)
"Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir."(Buruc suresi 14.ayet meali)
el-VEDÛD olan yüce Rabbimin adı ile başlarım.
el-VEDÛD'un manası şöyle:
"1-Seven 2- Sevilen anlamındadır.
 Seven anlamındadır.Allah,Peygamberleri,nebileri,dostlarını ve inanan kullarını sever. 
 Sevilen anlamındadır.Allah,sevilmeyi hak edendir.O(c.c)kulun bütün sevdiklerinden daha üstün bir sevgiyi hakeder.Hatta O(c.c),kulun kendi gözünden,kulağından ve nefsinden daha sevimlidir."(Esmau'l- Husna,Polen yayınları)

Mü'minler birbirlerini severler,bu karşılıksız bir sevgidir.Çünkü onların bu sevgisinin kaynağı imanidir.Daha önce hiç tanımadığımız bir kardeşimizi nasıl ilk görüşte sever,ona sıcaklık hissederiz?Daha önce okuduğuma göre (zannediyorum tefsirde idi)ilk görüşte kardeşimize yakınlık hissetmemizin sebebinin,ruhlarımızın ruhlar aleminde karşılaşmış olması.Sanal alemde bu geçerli midir?bilmiyorum.Son günlerde bu sayfayı takib eden kardeşlerimden bazılarının  yazdığı sıcak yorumlar ve beni sevdiklerini belirtmeleri bana bunu düşündürdü.Ruhlarımız karşılaşmamış bile olsa burada bizi birbirimize sevdiren,islam kardeşliği,aynı dünya görüşüne sahip olmamız ve Rabbimizin el-Vedud ismi celilinin üzerimizdeki tecellisi.Ben de sizleri Allah için çoook seviyorum.Birbirimize sevgi duymamız ve bunu dile getirmemiz bana hep aşağıdaki hadis-i şerifi hatırlatıyor:
3311 - Mikdam Ibnu Madikerb (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz kardeşini (Allah icin) seviyorsa ona sevdigini söylesin."
Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zuhd 54, (2393). 

 Bu sevgi ifadesi,aramızda ülfet peydah ediyor.Bu da Rabbimizin bizlere olan rahmetinin,merhametinin tecellisi.Rabbimiz bize değer veriyor,sevgimize değer veriyor,birbirimizi sevmemize değer veriyor,kendisini sevenleri sevmemizi teşvik ediyor.Kardeşlerimizden sevgi bulabilmemiz için de iman edip salih ameller işlememizi şart koşuyor.

"İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir."(Meryem suresi,96.ayet meali)
Rabbimiz,sevgide önce kendisine karşı sevgi duymamızı emrediyor.Bu sevgi,devamında mü'min kardeşlerimize duyduğumuz sevgiyi getiriyor.
"İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri O'na eş tutuyorlar da onları, Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı."(Bakara suresi 165.ayet meali)
Dünya ve dünyalıklara karşı duyulan sevgiler bize mutluluk vermiyor,tatmin etmiyor.Devamında hüznü getiriyor.Sevginin kaynağı Rabbimiz olunca sevilmeye en layık olan da O(c.c)oluyor.
Biz Rabbimizi seversek,O'da bizi seviyor ve bizi bütün aleme sevdiriyor,bu sevgi bize huzur veriyor,mutlu ediyor.
3320 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah bir kulu sevdi mi Hz. Cebrail aleyhisselam'a:
"Allah falani seviyor, onu sen de sev!" diye seslenir. Onu Cebrail de sever. Sonra o, sema ehline: "Allah falani seviyor, onu siz de sevin!" diye nida eder, derken butun sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun icin arz (halki arasina hüsn-ü kabul) konur."
Buhari, Tevhid 33, Edeb 41; Müslim, Birr 157, Muvatta, Si'r 15; Tirmizi, Tefsir, Meryem (3160).
Hadisin Müslim'deki rivayetinde su ziyade var:
"Allah Celle Celaluhu, bir kula da buğzetti mi Cebrail aleyhisselam'a:
"Ben falancaya buğzettim sen de buğzet!" diye seslenir. Ona Cebrail de buğzetmeye baslar. Sonra Cibril sema ehline nida eder:
"Allah Celle Celaluhu falan kimseye buğzetti, siz de buğzedin!" Sonra yeryuzune onun icin buğz vaz'edilir."  

Rabbimizin bizi sevmesi için yapılacak  işler belli,O'nun emrine uygun,O'nun rızasını kazanacak salih ameller yapmak.Allah'ı çokça zikretmek,her durumda O'nu anmak,O'na hamd etmek,farz ve nafilelerle O'na yaklaşmak.Rasulünün(s.a.v)yolundan gitmek.
"De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır."(Al-i İmran suresi 31.ayet meali)
O'nun rızası uğrunda gösterilen,samimiyet ve gayretler Rabbimizin bizi sevmesine ve sevdirmesine vesile.Bu ise devamında dünya ve ahiret mutluluğunu getiriyor.
İşte günler günleri,haftalar ayları kovalıyor.Her geçen gün son anımıza doğru biraz daha yaklaşıyoruz.Sevgilerin en kıymetlisini kazanmak için acele edelim,gayretimizi artıralım.Bizi hiç terketmeyecek,hiç unutmayacak,yalnız bırakmayacak yegane dostu razı etme gayretinde olalım,O'nun dostlarını sevelim,düşmanlarından uzaklaşalım.

3318 - Hz. Ebu Zerr (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Amellerin en faziletlisi Allah icin sevmek, Allah icin bugzetmektir."
Ebu Davud, Sunnet 3, (4599). 


3312 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in yaninda bir adam vardi. Derken oradan birisi gecti. (Aleyhissalatu vesselam'in yanindaki):
"Ey Allah'in Resulu! dedi, ben su geçeni seviyorum."
"Pekiyi kendisine haber verdin mi?" diye Aleyhissalatu vesselam sordu.
"Hayir!" deyince,
"Ona haber ver!" dedi. Adam kalkip, gidene yetisti ve:
"Seni Allah icin seviyorum!" dedi. Adam da:
"Kendisi adina beni sevdiğin Zat da seni sevsin!" diye mukabelede bulundu."
Ebu Davud, Edeb 122, (5125).


3313 - Yezid Ibnu Nu'ame ed-Dabi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bir kimse, bir başkasiyla kardeşlestigi zaman, ilk iş ismini, babasinin ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin artmasina daha uygundur."
Tirmizi, Zuhd 54, (2394).


3314 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle söyledigini işittim:
"Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanin olabilir. Düşmanina da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir."
Tirmizi, Birr 60, (1998).

3315 - Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah Teala hazretleri Kiyamet günü şöyle diyecek: "Benim celalim adina sevişenler nerede? Gölgemden baska hiçbir gölgenin bulunmadiği şu günde onlari gölgemde gölgelendireyim!"
Müslim, Birr 37, (2566); Muvatta, Si'r 13, (2952).


3316 - Hz. Mu'az Ibnu Cebel radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adina birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan oyle minberler vardir ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gibta ederler."
Tirmizi, Zuhd 53, (2391).


3317 - Ebu Idris el-Havlani, Mu'az Ibnu Cebel radiyallahu anh'den naklediyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah Tebareke ve Teala Hazretleri şöyle hükmetti: "Benim rizam icin birbirlerini sevenlere, benim icin bir araya gelenler, benim iciin birbirlerini ziyaret edenlere ve benim icin birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmustur."
Muvatta, Si'r 16, (2, 953, 954).

3319 - Hz. Ömer (radiyallahu anh) anlatiyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Allah'in kullari arasinda bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehidlerdir. Üstelik Kiyamet günü Allah indindeki makamlarinin yüceligi sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gibta ederler."
Orada bulunanlar sordu: "Ey Allah'in Resulu! Onlar kim, bize haber ver!"
"Onlar aralarinda ne kan baği ne de birbirlerine bağişladiklari bir mal olmadiği halde, Allah'in ruhu (Kur'an) adina birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim, onlarin yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. Insanlar üzülürken, onlar üzülmezler.
Ve şu ayeti okudu:
"Haberiniz olsun Allah'in dostlari var ya! Onlara ne korku var ne de onlar uzulecekler" (Yunus 62).
Ebu Davud, Buyu 78, (3527). 


Rabbim!bizleri,sevdiklerinden,sevdirdiklerinden eyle,aramızdaki muhabbeti artır,bizleri yalnızca senin için seven,senin için buğzedenlerden eyle,kalblerini sevginle doldurduklarından bu sevgi ile mutlulukların en güzeline ulaşanlardan eyle,sev bizi,sevdir bizi,cennetine erdir bizi(amin),
Rabbim!Dünyada senin hükmünü hakim kılmak için cihad eden mücahid kardeşlerimize zaferler ihsan eyle,Suriyede,Afganistanda,Filistinde,Irakta,Çeçenistanda ve dünyanın bir çok yerinde akan müslüman kanlarını durdur,zalimleri Kahhar isminle kahreyle(amin).
Rabbim! müslümanlar arasına dirlik,düzenlik,birlik,beraberlik ver,paramparça olmuş İslam alemini yeniden ümmet haline getir.Düşmanlarımızın planlarını başlarına geçir(amin).
Dualarımızın cuma gününde,duaların makbul olduğu saatte yapılmış dualardan olması temennisiyle hayırlı cumalar,esselamü aleykum we Rahmetullah... 
hayatcemresi   
Feyzullah Birışık anlatıyor:
Sevgi Melekesini Nasıl Kullanalım?

2 yorum:

 1. merhabalarr
  blogunuz cok guzel demicem...
  cok ozelllll
  agziniza ,,,kaleminize saglik

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cihan hanım,
   sayfama hoşgeldiniz :)
   teşekkür ederim,sevgiler...

   Sil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur