بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

31 Temmuz 2013 Çarşamba

Kadir Gecesi ve Fazileti/Kadir Gecesi Neden Gizlidir?

Kadir gecesi ve Fazîleti
“Gerçekten Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrâil), Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey inerler. O gece selâmettir, esenliktir; bu fecrin doğuşuna kadar devam eder.” (97/Kadr, 1-5). 
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi, “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler, hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifâde ettiğini belirtirler.

KADİR GECESİ

KADİR SURESİ MEALİ
    1 - Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
    2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
    3 - Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
    4 - Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
    5 - O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan bu surede ALLAH-u Teala, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Alimlerin ağırlık görüşü Ramazan ayının 27. gecesini tahmin etmelerine rağmen kesin bir delil yoktur.
Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında Peygamberimizin (sav) mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününün tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.

28 Temmuz 2013 Pazar

KURŞUN YEMEK ORUCU BOZAR MI?


Numân İbni Beşir radıyallahu anhümâ’ dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”
 (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

27 Temmuz 2013 Cumartesi

Çizgi Film ve Filmler'in Gerçek Yüzleri

 Çizgi Filmlerde Siyasî ve İdeolojik Propaganda

"Çoğumuz farkında değiliz ama, günümüz çizgi filmlerinin pekçoğunda çeşitli semboller yoluyla ve çizgi film kahramanının yetenek ve özellikleri üzerinden, küçük çocuklara siyasî - ideolojik propaganda yapılmakta, hatta ahlaksızlık propaganda edilmektedir."
 Hangi alanda emek verirse versin, edebiyat, san’ât, yazı, şiir, müzik, resim, tiyatro, sinema, hangi dünya görüşüne ve siyasî – ideolojik düşünceye sahip olursa olsun, bir alanda çalışma yürüten ve ortaya eserler koyan, üreten, topluma sunan insanın, ortaya koyduğu eserler yoluyla topluma kendi dünya görüşünü, dînî ve mezhebî inancını, siyasî ve ideolojik düşüncesini propaganda etme hakkı vardır. Bu onun en tabiî hakkıdır.
     Değil mi ki o çalışmayı o yapmakta, o emeği o vermekte ve o eseri o ortaya koymaktadır, öyleyse eserleriyle birlikte kendi inanç ve düşünce yapısını, hayâl ettiği dünyayı, düşlediği toplum biçimini – gizli veya açık – resmetme, empoze etme hakkı, o kişiye anasının ak sütü gibi helâldir.
     Bu hakkı onun elinden alırsanız, san’âtı da edebiyatı da, düşünme ve hayâl etme gücünü de, üreticiliği ve ......öldürürsünüz.
     Sonuçta hiçbir kitap, sırf “Herkes kitap yazıyor, ben de yazayım bari” diye yazılmaz. Hiçbir film, “Herkes film çekiyor, ben de çekeyim bari” diye çekilmez.
     Her kitap, her sinema filmi, televizyonlarda oynanan her dizi film, sahnelenen her tiyatro oyunu, bestelenen her şarkı, kaleme alınan her edebî metin, hitap ettiği kitleye belli bir inanç ve düşünceyi, bir dünya görüşünü, siyasî veya ideolojik fikri empoze etmeye çalışır.

26 Temmuz 2013 Cuma

SANA GÜL DİYORLAR


Alper Tuna'dan çok anlamlı bir şiir.Bu şiir mübarek cuma gününde,tefekkürümüze bir vesile olsun,cumanız mübarek olsun.

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Günahları Küçümsemek Felaketimizdir

Günahları Tanımak
GÜNAHLARLA barışık yaşayanlar, tuğyana alışanlardır. Günahlara alışmak, Hududullah’ı aşmaktır. Allah’ın mülkünde işlenen günahlar, Allah’a karşı saygısızlığın belgeleridir. 
Günah “Hududullah”ı yani “Allah’ın insan için belirlediği hayat çerçevesini, ilahi sınırları” çiğnemektir. Yani bir “Hududullah” gerçeği var. Yaratan, bir hayat çerçevesi koymuş. Sınırlar belirlemiş. Şunlar yapılabilir, şunlar yapılamaz. “Helaller” en net yapılabilecek olanlar, “Haramlar” en net yapılamayacak olanlar. Bu iki ucun arasındakilere de dikkat edecek insanoğlu... “Haram”a yaklaştığını hissettiklerinden kaçacak, yaptığı her işin “Helal” sınırları içinde bulunuyor olmasına itina edecek.
İnsandan tevbe duyarlılığı isteniyor. Çünkü günah zehir, tevbe panzehirdir. Bu, günah karşısında farkındalığın oluşması ve ondan arınma iradesi demek. “Rabbim beni görüyor. Bir yanlışlık yaptım, yüreğim kirlendi. O, yüreğime nazar ediyor. Yüreğim O’nunla dolu olması gerekirken, kirlendi. Ben Rabbimin huzurunda böyle kirli duramam. Ben Rabbime tahsis etmem gereken bir makamı kirli tutamam” bilincini yüklenmek demek “Günaha alışmak,” hükümdarın sınırlarını yolgeçen hanı yapmak demektir. Dünyevi planda düşünsek kim cür’et edebilir buna? Gelirler ve yakasına yapışırlar insanın. Hesabını sorarlar. Ama insan, Mutlak Hükümdarı unutuyor. Şah damarından daha yakın olanı, her an kendisi ile birlikte olanı, her an nazarları altında yaşadığı varlığı ve O’nun hesap gününü unutuyor.

22 Temmuz 2013 Pazartesi

HUNEYN'DEN İBRETLİK DUYGU DOLU HATIRALAR

"Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah'a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever."
( ÂLİ İMRÂN suresi-159.ayet meali)  
Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimin adıyla...
Önceki yazılarımda sizlere Siyer derslerini okuduğumuzdan bahsetmiştim.Sevgili Peygamberimizin(s.a.v)hayatını okumak,O'nu bu vesile ile tanımaya çalışmak insana ayrı bir haz veriyor.O'nun,asaleti,inceliği,ne kadar cesur oluşunu,her güzel amelde zirve oluşunu ibretle ve hayranlıkla öğreniyor,O'na(s.a.v)yeniden ve yeniden hayran oluyorsunuz.
Kur'an ayı Ramazan'da,Hz.Aişe annemizin ifadesi"Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş hali"olan Peygamberimiz'i(s.a.v) tanımaya ve sünnetini yaşamaya,daha bir gayret gösterelim.Kalplere hapsedilmeye çalışılan,adeta hayatımızdan çıkardığımız Efendimiz'i,önderimizi hayatımızın her alanında kendimize örnek alalım,çünkü O'na (s.a.v)ümmet olmanın ve Rabbimizi razı etmenin yolu bundan geçiyor.

19 Temmuz 2013 Cuma

YEŞİL ELBİSE

 Allah'ın adıyla...
Yeşil Elbise isimli hikaye,belki de Cüneyd Suavi'nin ilk okuduğum ve en çok etkilendiğim hikayelerinden birisidir.Bakalım okuyunca sizde de aynı etkiyi bırakacak mı?
YEŞİL ELBİSE
Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu.
-Gel seni camiye götüreyim, dedim. Bugün Cuma biliyorsun.
-Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun, dedi
-Biliyorum ama, sebebini gerçekten merak ediyorum.
-Ne bileyim olmuyor işte, dedi.Hem pantolonumun ütüsü bozulup, dizleri çıkar diye endişe ediyorum.
Gayri ihtiyari gülmeye başladım.
-Herhalde şaka yapıyorsun, dedim. Bunun için cami terk edilir mi?
-Ciddi söylüyorum, dedi. Giyimime ve özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin.
Gerçekten öyleydi.

17 Temmuz 2013 Çarşamba

ERİKLİ KAYISI PESTİLİ

"O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır."
 (Haşr suresi 24.ayet meali)
Yaratan,yaşatan,öldüren ve diriltenin adıyla...
Vişne pestilinin ardından,evde hemen kullanılması gereken,aksi takdirde telef olacak erik ve kayısıları değerlendirmek için hazırladığım erikli kayısı pestilini sizlerle paylaşmak istiyorum.Mübarek ramazanla beraber mutfaklara,sofralara bir bereket çöküyor adeta.İftar sofrasında bütün gün yenilmeyi bekleyen yiyecekler bir araya gelince,midenizin hacmini de düşününce haliyle kalanlar,sırası gelmeyenler oluyor. 
İşte,evde yenilmeyip kalan,bu sıranın gelmediği,telef olacağından endişe ettiğim,erik ve kayısılarla pestil yaptım.Havalar sıcakken,erik ve kayısı zamanı da geçmeden  belki aynı durumda olanlara,pestil yapmak isteyenlere,bir fikir olur düşüncesi ile yayınlıyorum.
Aslında erikleri önce hoşaf yapmıştım,hepsinin tüketilemeyeceğini görünce,yumuşamış kayısıları da kullanarak bu pestili hazırladım.

16 Temmuz 2013 Salı

Bir Arınma Ayıdır Ramazan!

YİNE geldi aylara sultan olan... Kur’an’ın kendisinde indiği bu ayın hayırlara vesile olmasını, bu ayda okunan Kur’an’ın, her anımızı mübarek kılmasını niyaz ederiz. Ariflerin deyimiyle ‘onbir ayın sultanı’ olan Ramazan-ı Şerif ayının, mazlum müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını dileriz.
Bu mübarek ayın, birbiriyle münasebeti olan iki önemli vasfı vardır. Birincisi, hayat kitabımız olan Kur’an’ın nazil olmaya bu ayda başlamasıdır. 
İkincisi de bilindiği üzere, bu ayda oruç ibadetinin inananlara farz kılınmasıdır. Oruç ibadeti belli günlerde inananlara farz kılınmış, arıtma özelliği yüksek olan ibadetlerden biridir!...
İnsana, İslâmi erdemleri kuşanması/kuşanabilmesi için yol gösteren Allah (cc), bir takım ibadetleri de insanın arınması/tezkiye olması/insanî erdemler ile donanabilmesi için  özel anlamda farz kılmıştır... Zira sadece arınanlar, nefislerini Kur’an ve sünnetle arındıranlar, tezkiye edenler kurtulacaklardır.

14 Temmuz 2013 Pazar

YUMUŞACIK RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Rahmet Nebisi (s.a.s) müjdeliyor: 
“Allah, Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibâdetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’tan umarak orucunu tutup, gece ibâdetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur. ”
 (Nesei, Sıyam) 

Allah'ın adıyla başlarım...
Mübarek Ramazan geldi elhamdulillah. İftar sevinçleri başladı. Uzun ve sıcak günlerde tutulan orucun zorluğunu, Rabbimiz iftar ile tarif edilemez bir sevince dönüştürüyor. İftarda bizi böyle mutlu eden Rabbimiz acaba yalnızca rızasına hasredilen oruçlarımız için ahirette ne mükafatlar hazırlamıştır! Rabbim Reyyan kapısından girenlerden, o mükafatlara erenlerden olmayı cümlemize nasip etsin.
Ramazanda yemek tarifi yayınlamıyorum. Ramazan pidesini ve yayınlamakta lüzum gördüğüm bazı özel tarifleri hariç tutuyorum. Ramazan'ın bu sayfaya da gelmesi, burada da hissedilmesi için ve Ramazan'ı adeta yeme içme ayı olarak algılayanlara da bir tepki olarakdaha önce de belirttiğim gibi, Ramazan boyunca bu sayfada yemek tarifi yayınlanmayacak inşeAllah.

12 Temmuz 2013 Cuma

İmam Âzam'ın Hazır Cevaplığı ve Üstün Zekası

Rivayete göre, Bağdad’a Rum diyarından bir Dehri* gelip insanların inançlarını sarsmak
 için ilim adamları ile münazaralara girişiyormuş. 
Bütün Bağdat âlimleri bu dehri karşısında aciz kalıp sorularına cevap veremediler. Yalnız görüşmediği âlim İmam Hammad kalmıştı. İmam Hammad
 ise, ben de gidip münazarada cevap veremeyip aciz kalırsam cahiller arasında İslâm inancı sarsılır
korkusuyla münazara etmekten çekiniyordu.
İmam Hammad bu düşünce ile muzdarib halde uykuya dalmış, gece rüyasında görmüş ki; bir hınzır gelmiş bir ağacın dallarını ve gövdesini yemiş, sadece kökleri kalmış. 
Bu esnada o civarda bir arslan yavrusu çıkarak o domuzu parçalayıp öldürmüş. 
İmam Hammad bir korku içinde uykudan uyanmış, kederli bir durumda düşünmeye
başlamış. İmam Âzam Hazretleri o zaman on üç yaşında bulunuyordu. Hocası Hammad’ı kederli halde görünce sebebini sordu. İmam Hammad ona rüyasını anlattı.

9 Temmuz 2013 Salı

RAMAZAN'A DAİR HATIRLATMALAR ve HANIMLARA UYARILAR

1434 HİCRİ YILI RAMAZANI İLE İLGİLİ BİR HATIRLATMA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“…Allah ancak MUTTAKİLERDEN kabul eder.” (Maide:27)
لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ
“ Kurbanlarınızın  ne etleri ve ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Fakat sizden TAKVA OLAN O’NA ULAŞACAKTIR”
(Hac:37)
يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
“ Ey Adem’in çocukları..! sizin üzerinize avret yerlerinizi örten bir elbise  ziynet –süs gereci- indirdik..HALBUKİ TAKVA GİYSİSİ DAHA HAYIRLIDIR. İşte bu Allah’ın ayetlerindendir.”
(A’raf.26)
Bu üç ayette gördüğümüz ilahi uyarı ve akide ve ahlak terbiyesi rabbani terbiye ve rabbani birer kaidedir. İbadetlerine tamamında maksad; Allah’ın rızası ve imanın tashihi ve istikamet üzere olmak nefsi ve hevayı Allah’ın hayr dediği amellerle temizlemek ve arındırmaktır.
Allah Âdem’in(aleyhisselam) iki oğlundan kurbanını kabul ettiği kimseye zalim kardeşine Allah’ın amelleri ancak “muttakiler”den kabul edeceğini haber vermesini söyledi. O da kardeşine bunu söyledi. Ama kardeşi buna rağmen ona hasedinden ve nefsine uymaktan ötürü onu öldürdü.
Kurban kesenlerin kurbanlarını Ancak “takva” ehlinden kabul edeceğini kıyamet gününe kadar ilan etmiştir. Etler ve kanlar Allah’ın istediği ve bizden yapmamız istediği şey değildir.

8 Temmuz 2013 Pazartesi

2013 RAMAZAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Körfez ülkeleri, Ramazana çarşamba günü başlayacak
Arabistan,Ramazan çarşamba günü başlıyor açıklamasını yaptı.
Dünya’da tek hilali gözetleme rasathaneleri bulunan Suudi Arabistan bugün akşam Hilalin gözetlendiğini ama görülmediğini duyurdu.
Böylelikle Suudi Arabistan, Ramazanın ilk gününün çarşamba günü olduğunu açıkladı.
Takvim hesabıyla Ramazanı karşılayan Türkiye ise, Ramazana yarın (Salı) başlayacak, böylelikle Türkiye yine bu yıl Müslüman ülkelerle beraber Ramazanı karşılamayacak.
Suudi Arabistan yapılan açıklamada yarın Şaban ayının 30. günü olduğu, Ramazan ayının Çarşamba günü başlayacağı bildirildi.
Kraliyet Divanı’nın açıklamasında, Suudi Arabistan’ın değişik bölgelerinde hilalin gözlendiği fakat görülemediği ifade edildi. Suudi Arabistan dışında Mısır, Ürdün ve bazı Körfez ülkelerinde de Ramazan’ın Çarşamba günü başlayacağı duyurulmuştu.
http://www.islahhaber.net
Önemli Not:Konu ile ilgili  KUR'AN TAL£B£Sİ kardeşimizin sitesinde yayınladığı önemli videoyu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum.

5 Temmuz 2013 Cuma

TURUNCU ÇORBA/KIRMIZI BİBERLİ PATATESLİ DOMATES ÇORBASI

 "Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah-'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır." 
 (Ahzab suresi 35.ayet meali)
 Yaratan,yaşatan,öldüren ve dirilten yüceler yücesi Rabbimin adıyla...
Yine mübarek bir cuma gününe daha ulaştık.Ömrü olanlar bir kaç gün sonra da ayların sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşacaklar.Mübarek ramazan Rabbimizin biz mü'minlere lütfettiği en büyük fırsatlardan birisi.Ramazan bize verilmiş bir hazine.Bu ay,içinde hazinelerin hazinesi Kur'an gönderildiği için bu kadar kıymetli.Rabbim bizleri Ramazandan en kazançlı şekilde istifade eden,Ramazanın kıymetini bilen salih kullarından eylesin(amin).
 Rabbim nasip ederse,Ramazanda da sizlerle yine güzel,hayırlı paylaşımlarda bulunmak temennisindeyim.Ancak geçen Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da yemek değil,ruhumuza hitabeden,maneviyatımıza yönelik paylaşımlarda bulunmak istiyorum.Bayram öncesi de bir tatlı tarifim olacak inşeAllah.
 Hiç bir ayda Ramazan ayındaki kadar yemekten bahsedilmiyor,sanki Ramazan oruç ayı değil,yemek ayı,tam bir tezat yaşanıyor.Halbuki Ramazan,midelerimizi,boş bırakıp maneviyatımızı doyurma ayıdır...Sayfamızda RAMAZAN ile ilgili yazıların bulunduğu bir bölüm var,şimdiden oraya bakabilir,geçen Ramazan yayınlanan yazıları tekrar okuyabilirsiniz.
Ramazan öncesi son yemek tarifim bir çorba olsun istedim.

3 Temmuz 2013 Çarşamba

VİŞNE PESTİLİ NASIL YAPILIR?

"Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır."
(Bakara suresi 281.ayet meali)
Allah'ın adıyla başlarım...Yine ömrümüzden bir yılı geride bıraktık,çok önemli bir ayın,ahiretimiz için çok önemli fırsatları içinde barındıran mübarek Ramazan ayının gölgesi iyiden iyiye üzerimize düştü.Her gün her saniye dünyada yüzlerce insanın küçük kıyameti kopuyor.Geçen Ramazanı idrak eden niceleri bu Ramazanda olmayacaklar.Bizimde hiç bir garantimiz yok.Büyük randevuya an be an yaklaşıyoruz...
Rabbim,hayırla,sağlıkla ve huzurla,yalnızca rızasına hasredilmiş salih amellerle geçireceğimiz bol kazançlı Ramazanlar,günler,aylar yaşamayı,her günü Ramazan bilincinde geçirmeyi cümlemize nasip etsin(amin).Bizleri bu günlere ulaştıran Rabbimize,yarattığı şeylerin zerrelerince hamdu senalar olsun.
*****
Vişne deyince ilk akla gelen vişne reçeli oluyor.Ardından vişne suyu ve vişne hoşafı bunu takibediyor.Hem ekşi tadı,hem de lezzeti ile bambaşka bir meyvedir vişne.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur