بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

29 Haziran 2015 Pazartesi

💦💦💦 T C M L R 💦💦💦

İbnu'l-Kayyim: "Namaz, dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmeye ve dünya ve ahiret mefsedetlerini def etmeye en büyük yardımcıdır."

✅✅✅✅✅✅✅

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in en çok yaptığı dua
💮“Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl”

---------------------------

🌼Cuma Günü Şu Üçünü Unutma🌼  
🔴Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e Salât
⚫Kehf Suresini Okumak
⚪İcabet Saatinde Dua

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

🌷Cuma günü unutma!
🌹Kehf suresini oku,
🌹Nebi(a.s)'a çokça salavat getir,
🌹Dualara icabet olunan vakitleri gözet

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

💮“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı"
(Muslim)

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

🍃1) Haftanın günleri içinde kılınan en faziletli, en üstün namaz Cuma günü'nün SABAH NAMAZI'dır...2) Cumanın Sabah namazında Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)bazen İnsan ve Secde Surelerini okurdu bunun hikmeti hakkında şöyle denilmiştr:3)Çünkü bu iki surede bugün içinde olmuş olan Adem aleyhisselamn yaratılışnn ve bugün içinde olacak olan kıyamet gününün halleri zikredilr..4) ilk rekatta Secde suresi ikinci rekatta insan suresi okunur. Nitekim Kur'an'da Secde suresi İnsan suresinden öncedir.

📌📌📌📌📌📌

🌅Ebû Hureyre (r.anh)’den rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür......Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet ancak cuma gününde kopacaktır."
(Muslim)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

🌱Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:
“Kim bana bir salât ederse Allah da ona bu salât sebebiyle 10 salât eder"

📌📌📌📌📌📌📌📌

"Cuma gecesinden cuma akşamına kadarki vakit içerisindeki her saniye hasene (iyilik) hazinesidir."

🌹🌹🌹🌹

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, günde beş vakit namaz, haftada iki Cuma ve senede iki Ramazan, aralarında geçen günahlara kefarettir”

🌼🌼🌼🌼🌼

🗒"Beyaz anlar,muazzam dakikalar Kurumadan(vakti geçirmeden)önce leziz içeceğinden yudumlayın.Kehf'i tertil ile okuyun ve Nebi'ye salât edin"
🌹🌹🌹🌹

ヽ`☁、ヽ💦☁、ヽ`💦`💦、ヽ`、ヽ💦、ヽ`ヽ💦、、ヽ`ヽ`、💦.☁``、ヽ`、☁ヽ`、
⛅Bir mübarek gündür Cuma, rahmet yağmurlarının sağnağa dönüştüğü fırsat günüdür...

🦀🦀🦀🦀🦀

🌱Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:
“Kim bana bir salât ederse Allah da ona bu salât sebebiyle 10 salât eder"
(Muslim)

📌📌📌📌😀

✨"Cumanızı Kehf suresiyle nurlandırın.
Ve dillerinizi Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât ile kokulayın."

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

☀Ey mahlukatın en hayırlısı (Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem)! Kum taneleri adedince ve daha fazlası Allah senin üzerine salat etsin

➡️➡️➡️➡️➡️

🌻“Dinin hepsi ahlaktır. Bu sebeple kim ahlakta senden daha üstün olursa, dinde de senden daha üstün olur”
İbnu’l-Kayyim /Medâricu's-Sâlikîn

🌷🌷🌷🌷

Sâffât143-144'e dair
İbn Useymîn:“Geçmişte yapılanTaatler sonradangelen helak edici şeylerden kurtulmaya sebep olur"

🌷🌷🌷🌷

el-Elbânî'nin sahih olduğuna hükmettiği bir hadis-i şerifte Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
"Sizden birinizn başına demirden bir iğne batırılması,kendisine helal olmayan birkadına dokunmasndan daha hayırlıdr"

📌📌📌📌📌📌

İbn Kayyim(rahimehullah)
"Kendi gölgesinin dışında hiçbir gölgenin olmayacağı birgünde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıfı düşündüğünde onların bu gölgeye ancak hevaya muhalefet etmeleri sebebiyle ulaştıklarını bulursun."

➡️➡️➡️➡️
“Tekbir sana Allah’ın, isteklerinden, korkularından ve dertlerinden daha büyük olduğunu öğretir.”
🌼🌼🌼🌼🌼


"Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran)Allah’a hamdolsun.(kıyamette)O’nun huzurunda toplanılacaktır”
Buhari

🍃🍃🍃🍃


✨“Kim Cuma günü (veya gecesi)nde Kehf suresini okursa onun için iki Cuma arasında (bu cumadan gelecek cumaya kadar) bir nur parlar.”


🌷🌷🌷🌷🌷🌷


🌺"Kehf suresi kalpleriniz için bir nurdur, sadırlarınız (göğüsleriniz/yürekleriniz) için bir rahatlıktır, iki cuma arasında bir nurdur."
🍃🍃🍃🍃🍃🍃📌📌

"Yalnız sana ibadet ederiz"🔹 riyayı giderir; "Yalnız senden yardım isteriz."🔹 de kibri giderir. (İbn-i Teymiyye rahimehullah)
🔹Fatiha/5

🌹🌹🌹🌹🌹

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı Muharrem’(de)dir.Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır”
Hadis-i Şerif/Muslim

📌📌📌📌📌📌

Rasûlullah(s.a.v)şöyle buyurdu:
"Âşûrâ günü orucunun öncesindeki sene(nin küçük günahlarına)kefâret olmasını Allah'tan ümit ederim"
(Muslim)

📌📌📌📌

İbn Kayyim: “Kim Allah’a isyan ederse Allah ona, tevbe edinceye kadar kalbinden ayrılmayan iki asker musallat eder; hüzün ve ızdırap.”
📌📌📌📌📌

💐 "Kim yeryüzünde Allah'ın kitabı ve Rasûlü'nün sünnetinin dışındakiyle amel ederse, yeryüzünde fesad işlemiş demektir."
İbn-i Teymiyye (rh)

🍃🍃🍃🍃🍃


🌹"Kehf ayetleri tatlı bir pınardır, kalpte huzur açması için kalbi sular."
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗

⚪"Bütün mağaralar karanlıktır, sadece mushaflarımızdaki Kehf (mağara) müstesna. O’nda bir nur vardır ki, iki Cumamız arasını aydınlatır."
📒📒📒📒📒📒📒📒

İki rekat kuşluk namazı; az bir çaba ve büyük bir ecir.
Ya Rab! Senden taatine muvaffak kılmanı istiyoruz.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌧Sabah namazını kıldığın,virdini okuduğun ve zikirlerini tekrarladığın zaman kalbinde biten bostan,KUŞLUK NAMAZI ile sulanmaya ihtiyaç duyar
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Ramazanda (hızlılıkta, devamlılıkta ve yayılmada) serbest bırakılmış rüzgardan daha cömert idi." (Buhari)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
"Rabbim! Boyunlarımızı ateşten azad et."
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

"Cuma günü kalbin için bayramdır. 
Kehf ayetlerini huşulu bir halde tertil ile oku, Nebi’ne salat et ve cumayı kendin, ehlin ve sevdiklerin için dualar ile bitir."
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
“Muhakkak ki güzel (salih) ameller (küçük) günahları giderir.” (Hûd 114)
"Kalbinin rahatı için Duha Namazına vakit ayır."
💦💦💦
İbn Mesud (radiyallahu anh) şöyle demiştir: “Ey insanlar! Öğrenin! Kim bilirse amel etsin!” (Ebu Davud)
💦💦💦💦💦
 Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle demiştir: “Allah hiçbir hastalık indirmemiştir ki muhakkak onun için bir şifa da indirmiştir.” (Buhari)
💦💦💦💦💦

Duha namazını unutmayın! 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle demiştir: “Duha namazını ancak evvâb (Allah’a çokça yönelen) muhafaza eder. O, evvâbların namazıdır.” (İbn Huzeyme) Elbani hasen demiştir.
💦💦💦💦💦💦💦💦
Rasûlullah(s.a)
şöyle buyurmuştur:
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde  ashabına (kendisiyle haşir neşir olanlara) şefaatçı olarak gelecektir.”(Muslim)
🌱🌱🌱🌱🌱

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim sünnetten 12 rekata devam ederse Allah onun için cennette bir ev bina eder; öğle namazından önce 4, sonrasında 2 rekat, akşamdan sonra 2 rekat, yatsıdan sonra 2 rekat ve sabahtan önce 2 rekat.” (Tirmizi, Nesai, İbn Mace) Elbani sahih demiştir.
🐞🐞🐞🐞🐞🐞


Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim öğle namazından önce 4 ve sonrasında 4 rekata devam ederse Allah onu cehenneme haram kılar.” (Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace) Elbani sahih demiştir.
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️


Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İkindi namazından önce 4 rekat namaz kılan kişiye Allah rahmet etsin.” (Ebu Davud, Tirmizi)

(2.resim ek bilgi: Tirmizi hadise hasen demiştir.)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

18 Haziran 2015 Perşembe

Her Ramazan Yeni Bir Fırsattır

 سم الله الرحمن الرحيم
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mu’minlere olsun.

İşte geldi aylara sultan olan, gecelerin en kıymetlisini içinde barındıran mübarek Ramazan. Geçen ramazan daha dün gibi. Bir bakıyoruz Ramazan gelmiş, bir bakıyoruz veda etmiş. Ramazan gibi ömrümüz de hızla gelip geçiyor.  
Her şey ahirete doğru yol almış gidiyor, ölüm her an bizimle ve haberleri farklı şekillerde geliyor. Her ölüm haberi bir gün bizim de öleceğimizin habercisi.   


Her Ramazan ise yeni bir müjde, ahiret saadeti için yeni bir fırsat, yeni bir ganimet. Ramazan bambaşka bir mevsim. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, şeytanların bağlandığı bu ay ruhların çoştuğu bayram ettiği bir ay. Bu Ramazan ahiretimiz için daha bir bereketli olsun, elimizden çabucak kayıp giden bu fırsat günlerine sıkı sıkı sarılalım hiç bir anını boş geçirmeme gayretinde olalım.
Dünyalık bir işle meşgul olduğumuz zamanlarda  en azından dilimiz, ruhumuz zikirle meşgul olsun, dillerimiz zikirle ıslansın, ruhlarımız zikirle ıslansın, ferahlasın...

9 Haziran 2015 Salı

PİZZA POĞAÇA

"Eğer Alimler olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu" 
İmam Şafii Rahimehullah
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
Pufur pufur ve çok lezzetli pizza poğaçalar hazırlamak isterseniz bu tarifim işinize yarayabilir Allah'ın izni ile...
Yapımı gayet kolay bu poğaçalar hem misafirleriniz hem ev halkı için güzel bir sürpriz olabilir. Pişerken etrafa yayılan mis gibi kekik kokusu lezzetinin habercisi gibi...

Rabbimiz öyle bitkiler halk etmiş ki kokuları kendilerine özel ve çok güzeller işte mis kokulu kekik de öyle, güzel koku cennet nimetlerinden ve cennetin reyhanları var,
"Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır."
(er-Rahman suresi 12. ayet meali)
Rabbim cennet reyhanlarını koklamayı cümlemize nasip etsin amin.

2 Haziran 2015 Salı

İŞTE BİZİ BÖYLE YOK EDİYORLAR!

 Esselamu Aleykum ve Rahmetullah,
Kıymetli Kardeşlerim, insan sevdiği ve beğendiği bir kişiyi örnek almaktan kaçamaz. Bu daha ilk senelerden itibaren insanda ortaya çıkan bir içgüdüdür. Öyle ki sen çocuğu babasını taklid ederken görürsün. Sonra bu içgüdü fıtratın susamışlığı ile cesaret, yiğitlik, özgürlük, cömertlik, hikmet ve bunun gibi manalara doğru gelişir.
Bazı mescidlerde yaptığım bir ankette şu soruyu yönelttim; “Seni dinin kurallarını ihlal etmeye sevk eden nedir?” ve birçok da seçenek koydum. Erkek/bayan toplam 770 katılımcıdan 128’i “Çevremde takip edebileceğim örnek bir insan bulamıyorum” seçeneğini işaretlemişler.

O halde örnek eksikliği gayreti zayıflatıyor ve günaha düşmeyi kolaylaştırıyor.


Peki, uzak geçmişten örnekler vermemiz sorunu gidermek için yeterli mi? Ramazan derslerinin birinde yüzlerce namaz kılana: "Cinsiyetini erkekten bayana çeviren şarkıcı kim?" diye sordum, çoğu bildi. "Uyuşturucu bağımlılığından ötürü futboldan uzaklaştırılan futbol oyuncusu kim?" diye sordum, yine çoğu bildi. Diğer taraftan "Haçlıları geri püskürten ezici Harim muharebesinde Müslümanların komutanı kimdi?” diye sordum, kimse bilemedi. "Endülüs'ün düşüşünü asırlarca geciktiren ez-Zellâka Muharebesinde Müslümanların komutanı kimdi?” dedim, sadece bir kişi bildi.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur