بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

29 Haziran 2015 Pazartesi

💦💦💦 T C M L R 💦💦💦

İbnu'l-Kayyim: "Namaz, dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmeye ve dünya ve ahiret mefsedetlerini def etmeye en büyük yardımcıdır."

✅✅✅✅✅✅✅

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in en çok yaptığı dua
💮“Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl”

---------------------------

🌼Cuma Günü Şu Üçünü Unutma🌼  
🔴Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e Salât
⚫Kehf Suresini Okumak
⚪İcabet Saatinde Dua

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

🌷Cuma günü unutma!
🌹Kehf suresini oku,
🌹Nebi(a.s)'a çokça salavat getir,
🌹Dualara icabet olunan vakitleri gözet

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

💮“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı"
(Muslim)

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

🍃1) Haftanın günleri içinde kılınan en faziletli, en üstün namaz Cuma günü'nün SABAH NAMAZI'dır...2) Cumanın Sabah namazında Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)bazen İnsan ve Secde Surelerini okurdu bunun hikmeti hakkında şöyle denilmiştr:3)Çünkü bu iki surede bugün içinde olmuş olan Adem aleyhisselamn yaratılışnn ve bugün içinde olacak olan kıyamet gününün halleri zikredilr..4) ilk rekatta Secde suresi ikinci rekatta insan suresi okunur. Nitekim Kur'an'da Secde suresi İnsan suresinden öncedir.

📌📌📌📌📌📌

🌅Ebû Hureyre (r.anh)’den rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür......Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet ancak cuma gününde kopacaktır."
(Muslim)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

🌱Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:
“Kim bana bir salât ederse Allah da ona bu salât sebebiyle 10 salât eder"

📌📌📌📌📌📌📌📌

"Cuma gecesinden cuma akşamına kadarki vakit içerisindeki her saniye hasene (iyilik) hazinesidir."

🌹🌹🌹🌹

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, günde beş vakit namaz, haftada iki Cuma ve senede iki Ramazan, aralarında geçen günahlara kefarettir”

🌼🌼🌼🌼🌼

🗒"Beyaz anlar,muazzam dakikalar Kurumadan(vakti geçirmeden)önce leziz içeceğinden yudumlayın.Kehf'i tertil ile okuyun ve Nebi'ye salât edin"
🌹🌹🌹🌹

ヽ`☁、ヽ💦☁、ヽ`💦`💦、ヽ`、ヽ💦、ヽ`ヽ💦、、ヽ`ヽ`、💦.☁``、ヽ`、☁ヽ`、
⛅Bir mübarek gündür Cuma, rahmet yağmurlarının sağnağa dönüştüğü fırsat günüdür...

🦀🦀🦀🦀🦀

🌱Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:
“Kim bana bir salât ederse Allah da ona bu salât sebebiyle 10 salât eder"
(Muslim)

📌📌📌📌😀

✨"Cumanızı Kehf suresiyle nurlandırın.
Ve dillerinizi Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât ile kokulayın."

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

☀Ey mahlukatın en hayırlısı (Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem)! Kum taneleri adedince ve daha fazlası Allah senin üzerine salat etsin

➡️➡️➡️➡️➡️

🌻“Dinin hepsi ahlaktır. Bu sebeple kim ahlakta senden daha üstün olursa, dinde de senden daha üstün olur”
İbnu’l-Kayyim /Medâricu's-Sâlikîn

🌷🌷🌷🌷

Sâffât143-144'e dair
İbn Useymîn:“Geçmişte yapılanTaatler sonradangelen helak edici şeylerden kurtulmaya sebep olur"

🌷🌷🌷🌷

el-Elbânî'nin sahih olduğuna hükmettiği bir hadis-i şerifte Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
"Sizden birinizn başına demirden bir iğne batırılması,kendisine helal olmayan birkadına dokunmasndan daha hayırlıdr"

📌📌📌📌📌📌

İbn Kayyim(rahimehullah)
"Kendi gölgesinin dışında hiçbir gölgenin olmayacağı birgünde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıfı düşündüğünde onların bu gölgeye ancak hevaya muhalefet etmeleri sebebiyle ulaştıklarını bulursun."

➡️➡️➡️➡️
“Tekbir sana Allah’ın, isteklerinden, korkularından ve dertlerinden daha büyük olduğunu öğretir.”
🌼🌼🌼🌼🌼


"Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran)Allah’a hamdolsun.(kıyamette)O’nun huzurunda toplanılacaktır”
Buhari

🍃🍃🍃🍃


✨“Kim Cuma günü (veya gecesi)nde Kehf suresini okursa onun için iki Cuma arasında (bu cumadan gelecek cumaya kadar) bir nur parlar.”


🌷🌷🌷🌷🌷🌷


🌺"Kehf suresi kalpleriniz için bir nurdur, sadırlarınız (göğüsleriniz/yürekleriniz) için bir rahatlıktır, iki cuma arasında bir nurdur."
🍃🍃🍃🍃🍃🍃📌📌

"Yalnız sana ibadet ederiz"🔹 riyayı giderir; "Yalnız senden yardım isteriz."🔹 de kibri giderir. (İbn-i Teymiyye rahimehullah)
🔹Fatiha/5

🌹🌹🌹🌹🌹

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı Muharrem’(de)dir.Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır”
Hadis-i Şerif/Muslim

📌📌📌📌📌📌

Rasûlullah(s.a.v)şöyle buyurdu:
"Âşûrâ günü orucunun öncesindeki sene(nin küçük günahlarına)kefâret olmasını Allah'tan ümit ederim"
(Muslim)

📌📌📌📌

İbn Kayyim: “Kim Allah’a isyan ederse Allah ona, tevbe edinceye kadar kalbinden ayrılmayan iki asker musallat eder; hüzün ve ızdırap.”
📌📌📌📌📌

💐 "Kim yeryüzünde Allah'ın kitabı ve Rasûlü'nün sünnetinin dışındakiyle amel ederse, yeryüzünde fesad işlemiş demektir."
İbn-i Teymiyye (rh)

🍃🍃🍃🍃🍃


🌹"Kehf ayetleri tatlı bir pınardır, kalpte huzur açması için kalbi sular."
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗

⚪"Bütün mağaralar karanlıktır, sadece mushaflarımızdaki Kehf (mağara) müstesna. O’nda bir nur vardır ki, iki Cumamız arasını aydınlatır."
📒📒📒📒📒📒📒📒

İki rekat kuşluk namazı; az bir çaba ve büyük bir ecir.
Ya Rab! Senden taatine muvaffak kılmanı istiyoruz.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌧Sabah namazını kıldığın,virdini okuduğun ve zikirlerini tekrarladığın zaman kalbinde biten bostan,KUŞLUK NAMAZI ile sulanmaya ihtiyaç duyar
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Ramazanda (hızlılıkta, devamlılıkta ve yayılmada) serbest bırakılmış rüzgardan daha cömert idi." (Buhari)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
"Rabbim! Boyunlarımızı ateşten azad et."
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

"Cuma günü kalbin için bayramdır. 
Kehf ayetlerini huşulu bir halde tertil ile oku, Nebi’ne salat et ve cumayı kendin, ehlin ve sevdiklerin için dualar ile bitir."
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
“Muhakkak ki güzel (salih) ameller (küçük) günahları giderir.” (Hûd 114)
"Kalbinin rahatı için Duha Namazına vakit ayır."
💦💦💦
İbn Mesud (radiyallahu anh) şöyle demiştir: “Ey insanlar! Öğrenin! Kim bilirse amel etsin!” (Ebu Davud)
💦💦💦💦💦
 Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle demiştir: “Allah hiçbir hastalık indirmemiştir ki muhakkak onun için bir şifa da indirmiştir.” (Buhari)
💦💦💦💦💦

Duha namazını unutmayın! 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle demiştir: “Duha namazını ancak evvâb (Allah’a çokça yönelen) muhafaza eder. O, evvâbların namazıdır.” (İbn Huzeyme) Elbani hasen demiştir.
💦💦💦💦💦💦💦💦
Rasûlullah(s.a)
şöyle buyurmuştur:
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde  ashabına (kendisiyle haşir neşir olanlara) şefaatçı olarak gelecektir.”(Muslim)
🌱🌱🌱🌱🌱

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim sünnetten 12 rekata devam ederse Allah onun için cennette bir ev bina eder; öğle namazından önce 4, sonrasında 2 rekat, akşamdan sonra 2 rekat, yatsıdan sonra 2 rekat ve sabahtan önce 2 rekat.” (Tirmizi, Nesai, İbn Mace) Elbani sahih demiştir.
🐞🐞🐞🐞🐞🐞


Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim öğle namazından önce 4 ve sonrasında 4 rekata devam ederse Allah onu cehenneme haram kılar.” (Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace) Elbani sahih demiştir.
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️


Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İkindi namazından önce 4 rekat namaz kılan kişiye Allah rahmet etsin.” (Ebu Davud, Tirmizi)

(2.resim ek bilgi: Tirmizi hadise hasen demiştir.)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur