بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

17 Kasım 2013 Pazar

Korkusuz Âlim Said bin Cübeyr

Biz bu yolun sonunda cennetleri görürüz
Baş koyduk davamıza seve seve ölürüz!…
“Annene de ki; Buluşma yerimiz inşallah cennettir.”
“Said b. Cübeyr şehid edildi. Yeryüzünde onun ilmine muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. 
(Ahmet B. Hanbel)
Emevi halifesi Abdulmelik b. Mervan çok zalim biri olan Haccac’ı Kûfe’ye vali olarak atamıştı.
Bu Haccac Müslümanlara zulmeder, haksız yere onları öldürürdü. Ta ki komutanlarından Abdurrahman b. el-Eşas onun zulmüne dayanamayıp zalim Haccac’a karşı askerlerinden biat alarak savaşa başladı ve bu savaş senelerce sürdü. İlk başlarda Abdurrahman’ın ordusu galip iken sonraları yenildi. Said bin Cübeyr, zalim Haccac’a karşı Abdurrahman’ın ordusunda savaşan âlimlerdendi. Zalim Haccac Abdurrahman’ı yenince ordusundaki Müslümanların çoğunu esir aldı. Esirleri kendilerini Haccac’a karşı savaştıklarından dolayı kâfir olduklarını söylemeleri kaydı ile serbest bırakacağı hususunda onları ikna etmeye çalışıyordu. İkna ettiklerini serbest bırakıyor; bu teklifi kabul etmeyenleri ise öldürtüyordu. Said b. Cübeyr ise kaçanlardandı. Mekke’ye giderek orada bir gecekonduda yaşamaya başladı. Mekke’de kalışının onuncu senesinde oraya şerrinden korkulan Halid b. Abdullah isminde yeni bir vali atandı. Dostları Said b. Cübeyre gelip bu valinin şerli biri olduğunu onu zalim Haccac’a teslim edebileceğini söylediler ve Mekke’den kaçmasını istediler.

Said’in onlara cevabı şu oldu: “Allah’a yemin olsun ki; o kadar çok kaçtım ki artık Allah’tan utanır oldum. Burdan asla ayrılmayacağım, ta ki Allah bana dilediğini yapıncaya kadar.” Vali Halid, kendisi hakkında kötü düşünenlerin zanlarını doğru çıkararak bir grup askerini Said’in evine gönderip, onu tutuklayıp Vasıt şehrindeki  (Kûfe ile Basra arasında bir şehir) zalim Haccac’a götürmelerini emretti. Askerler Said’i götürmek için eve gelip ellerine zincir takınca Said orada bulunan dostlarına dönüp şöyle dedi: “Bu zalimin beni öldüreceğini zannediyorum. Ben ve iki dostum bir gece imanın tadını alarak Allah’a ibadet ettik ve Allah’tan bizi şehitlerden kılması için ona dua ettik. Allah o iki dostumun duasına icabet etti ve onları şehit olarak huzuruna aldı. Geriye ben şehadeti bekler bir halde kaldım” dedi. Sözlerini tam bitirdiği esnada küçük kızı onun yanına geldi. Onu elleri bağlı bir halde ve askerlerin tuttuğunu görünce ağlamaya başladı. Said küçük kızının başını okşayıp ona şöyle dedi “Annene de ki; buluşma yerimiz inşallah cennettir.”
Askerler Said’i Vasıt şehrine, Haccac’a getirdiler. Said, Haccac’ın huzuruna çıkarılınca aralarında şu konuşma geçti.
- Haccac: Senin adın ne?
- Said: Said b. Cübeyr. (Said=mutlu, Cübeyr = Onaran)
- Haccac: Hayır Senin adın Şaki b. Kuseyr dir. (Şaki=Bedbaht, Kuseyr=Kıran, yıkan, döken)
- Said: Bilakis, annem benim adımı senden daha iyi biliyor.
- Haccac: Muhammed hakkında ne dersin?
- Said: Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem’i mi kasdediyorsun?
- Haccac: Evet.
- Said: Âdemoğlunun efendisi ve seçilmiş bir peygamberdir. İnsanlardan gelip geçenlerin en hayırlısıdır. Risaleti taşımış ve tebliğ etmiştir.
- Haccac: Ebubekir hakkında ne dersin?
- Said: O sıddık ve peygamberin halifesidir. Peygamberin yolunu değiştirmeden o yol üzerinde yürümüştür.
- Haccac: Ömer hakkında ne dersin?
- Said: O Allah’ın kendisiyle hak ile batılın arasını ayırdığıdır. (Faruk)tur. İki dostunun yolu üzerinde yürümüştür. Şehit olarak rabbine kavuşmuştur.
- Haccac: Osman hakkında ne dersin?
- Said: O zorluk ordusunu teçhizatlandıran, Rasulullah’ın iki kızının kocasıdır. Zulüm ile öldürülmüştür.
- Haccac: Ali hakkında ne dersin?
- Said: Peygamberin amcasının oğlu, gençlerden ilk Müslüman olan ve Hz. Fatıma’nın kocasıdır. Cennet gençleri Hasan ve Hüseyin’in babasıdır.
- Haccac: Ümeyye oğullarından hangi halife senin daha çok hoşuna gider.
- Said: Rabbini en çok razı eden.
- Haccac: Rabbini en çok razı eden kimdir?
- Said: Bunun bilgisi gizliyi ve açığı bilen Allah’a aittir.
- Haccac: Benim hakkımda ne düşünüyorsun?
- Said: Sen kendini daha iyi bilensin.
- Haccac: Ben senin fikrini öğrenmek istiyorum.
- Said: Bu senin hoşuna gitmez ve seni üzer.
- Haccac: Ben yine de senden işiteceğim.
- Said: Sen Allah’ın kitabına muhalefet eden, kendi heybetini arttırmak maksadı ile kendini helaka götüren ve kendini cehenneme sokacak işler yapan birisin.
- Haccac: Allah’a yemin olsun ki seni öldüreceğim.
- Said: O zaman sen benim dünyamı yıkmış olursun. Ben ise senin ahiretini yıkacağım.
- Haccac: Dilediğin ölümü kendine seç.

- Said: Bilakis sen kendin için ölümlerden ölüm seç, ey Haccac! Allah’a yemin ederim ki sen beni hangi şekilde öldürürsen, Allah da seni ahirette o şekilde öldürecek.
- Haccac: Seni affetmemi ister misin?
- Said: Bana gelecek olan af ancak Allah’tandır. Senin için ise asla bir özür ve bir kurtuluş yok.
- Haccac (öfkelenerek): Kılıcı ve deriyi getir(1) ey cellat!
- Said güldü. Bunun üzerine
- Haccac: Niye gülüyorsun?
- Said: Senin Allah’a karşı cüretine ve Allah’ın sana karşı merhametine.
- Haccac: Öldür onu ey cellat.!
Said kıbleye yöneldi ve şu ayeti okudu: “Yüzümü hanif olarak yerleri ve gökleri yaratan Allah’a döndüm ve ben müşriklerden değilim.” (En-am, 79)
- Haccac: Yüzünü kıbleden çevirin.
Said, şu ayeti okudu: “Nereye dönerseniz dönün orası Allah’ın yönüdür.” (Bakara, 115)
- Haccac: Yüzünü yere çevirin.
Said şu ayeti okudu. “Sizi oradan (toprak) çıkarttık ve sizi tekrar oraya çevireceğiz ve sizi başka bir sefer tekrar oradan çıkaracağız.” (Taha, 55)
- Haccac: Allah’ın düşmanını öldürün, Kur’an ayetlerini ondan daha iyi delil getiren kimseyi görmedim.
Said en son şöyle dedi, Allah’ım benden sonra bu zalimi kimseye musallat etme. Ve cellat, Said’in boynunu vurarak onu şehit etti.
Said b. Cübeyr’in şehadetinden onbeş gün geçmeden zalim Haccac hastalandı. Sürekli bayılıyor ve şöyle bağırarak uyanıyordu. “Said bin Cübeyr geldi. Boynumdan tutuyor ve beni neden öldürdün diyor” sonra ağlıyor ve “Said’i benden uzaklaştırın.” diyordu. Haccac bu şekilde çığlıklar arasında öldü. O öldükten sonra bazıları onu rüyasında görmüş ve ona şöyle sormuştu. “Allah sana öldürdüklerinden dolayı ne yaptı.” Haccac “her öldürdüğüme karşılık beni bir defa öldürdü. Said b. Cübeyr’e karşılık ise beni yetmiş defa öldürdü.” (Bu rüya Ömer Bin Abdulaziz r.a’dan da rivayet edilmiştir.)
    KISSADAN HİSSE:
    1. Zalimin karşısında ölüme bile sebep olsa hakkı söylemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem “Şehidlerin efendisi şu iki kimsedir: Hamza bin Abdulmuttalib ve zalimin karşısında hakkı söyleyen kişi ” buyurmuştur.
    2. Kuran’ı ve hadisleri iyi bilerek zalime karşı Kuran’dan ve hadislerden cevap verip onu susmaya zorlamak ve onu cevap veremeyeceği şekilde mağlup etmek.
    3. Allah yolunda şehitlerden olmaya çalışmak. Kaderde ne varsa o olacaktır; zalimlerden kaçıp gizlenmek kaderi değiştirmeyip, eceli ertelemeyeceği gibi kâfirlere karşı çıkıp, hakkı haykırmak ve Allah yolunda cihad etmekte eceli öne almayacaktır.
    4. Aile, çoluk çocuk sevgisi bize fitne olup bizi kafire karşı hakkı söylemekten ve ona karşı cihad etmekten alıkoymamalıdır. Nitekim Allah’u Teâlâ Teğabun 15’de şöyle buyuruyor: “Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Allah katında ise büyük bir ecir vardır.” Yine şöyle buyuruyor. “Ey iman edenler; mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Her kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.” (Münafikun, 9)
    5. Okuyup öğrendiğin ilim ancak onunla amel edince faydalı olur. Kendisi ile amel edilmeyen ilmin Allah katında hiçbir faydası olmadığı gibi bilakis o ilim, ilmin sahibinin aleyhine delil olacaktır. Nitekim Allah Teâlâ Cuma suresinde onları kitap yüklü merkepler olarak tanımlamıştır.
——————————————————-
1. İnfaz edilecek kimsenin boynu vurulacağı esnada kanın etrafa yayılmaması için mahkûmun altına serilen deriden bir tür çarşaftır.
Halil İbrahim Turhan-BİR KISSA BİN ÖĞÜT
Nebevi Hayat Dergisi

14 yorum:

 1. Ölümü öldüren nice yiğit erlerden bir tanesi Said bin Cübeyr,
  Rabbim bizleri de bu bilinçle yaşayan,o izzetli kullarının yolunda giden,Kur'an'ı hayatının ayrılmazı,yol göstericisi kabul eden salih kullarından eylesin(amin).

  YanıtlaSil
 2. KOLAY YOLUMU SEÇİYORUM BİLMEM AMA RABBİM HEPİMİZE YARDIM ETSİN... AHİRETTE BİZLERİ ALLAH DOSTLARINA MEVLAM KOMŞU EYLESİN...ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 3. Rabbim ne güzel ne hayırlı insanlar yaratmış. Hepsinin hayatında bizler için bir sürü dersler var. InşaAllah onlar kadar olamasakta bizde kurtuluşa erenlerden oluruz.sevgiler canım. Allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bil mukabele canım kardeşim,
   evet onlar gibi olamasak da en azından yollarında olmaya bir gayretimiz olsun inşeAllah...

   Sil
 4. Allah razi olsun ablacim .. Rabbim bu ummete zor zamanlarinda Said bin Cubeyr gibi daha nice yigit erler gostersin..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rabbim cümlemizden de razı olsun(amin),
   ne güzel bir dua bu!gönülden,içim acıyarak amiiin diyorum,
   Rabbime emanetsin canım benim,kalbi muhabbetlerimle...

   Sil
 5. Sa
  elamun aleykum ve rahmetullah...ALLAH razı olsun ablacım.. Kendımı dusundumde ne kadar bos yasıyorum... onlar ne guzel ınsanlarmıs ne guzel sehıtlermıs... ALLAHım onlar gıbı yasamayı nasıp etsın cumlemıze..amın.
  (sayfamda paylasıcam ablacım hakkını helal et.)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam Fatmacım,Rabbim cümlemizden de razı olsun(amin),
   ne hakkım olacak canım benim :)
   ben de dergiden alıp paylaştım,derginin linki ile beraber paylaşman yeterli,sevgilerimle...

   Sil
 6. Sa, ne faydalı bir paylaşım Allah razı olsun, benim dilediğim fıkıh dersinde Said bin Cubeyr'in kesilen başının kelimeyi şahadet getirdiği anlatılmıştı. Ne teslimiyet yarab, o nerede biz neredeyiz of of. Sizi de Allah rızası için seviyorum, çok ölçülü ve faydalısınız. Allaha emanet olun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hoşgeldiniz kardeşim,size adınızla da hitab etmek isterdim :(
   Beni kendisi için sevdiğiniz zat da(c.c)sizi sevsin,çok teşekkür ederim,Allah razı olsun(amin),siz de Rabbime emanetsiniz...

   Sil
  2. Adımı yazmayı yorum bıraktığımız kutucukta beceremedim, anonim yazdım. Adım Sevil, güzel dilekleriniz için Allah razı olsun. Belli etmesem de takipçinizim:))

   Sil
  3. Sevil hanım tekrar hoşgeldiniz :)
   aslında yorum kutusunun altında nasıl yapılacağını anlattım,bir daha ziyaretime gelirseniz ki çok sevinirim :)tekrar deneyin olur mu?çok kolay,

   takibeden kardeşlerimi ara sırada olsa burada görmek beni çok sevindiriyor,çok teşekkür ederim,tanıştığımıza çok sevindim :)Rabbime emanetsiniz,kalbi muhabbetlerimle...

   Sil
 7. Ne güzel bir paylaşım

  YanıtlaSil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur