بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

27 Ekim 2014 Pazartesi

Bilenler ve Bildirilenler

 "Bu vasiyetimi, burada bulunanlar,bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur." 
(Rasulullah'ın(s.a.v) Veda hutbesinden...)
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım...
Allah Rasulü'nün(s.a.v) Veda hutbesini hemen hepimiz okumuş, veya dinlemişizdir. İçinde muhteşem tesbitlerin, emir ve nehiylerin, nasihatlerin bulunduğu eşi bulunmaz bir insan hakları beyannamesidir veda hutbesi.

Onun mükemmel olması kaynağının Kur'an, bildirenin de Allah Rasulü(s.a.v) olmasından kaynaklanır.
İçinde geçen her bir ifade üzerinde saatlerce düşünülüp, saatlerce konuşulacak hikmetler dersler barındırır. İşte bu ifadelerden birisi girişte alıntıladığım kısımdır.

"Bu vasiyetimi, burada bulunanlar,bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur." 

Anlıyoruz ki duyduğumuz bildiğimiz her hayrı söylemek, bilmeyenlere ulaştırmak veya unutanlara hatırlatmak bir müslüman olarak üzerimize düşen vaziflerimiz arasında yer alıyor. Bazen Hak'kı bilenler, işitenler kendilerine ulaştırdıklarından daha az gereğini yapabiliyor, daha az kıymetini bilebiliyorlar. İnsanların idrak kapasiteleri farklılık gösterebiliyor. 


Bazen bizzat bilen ve işitenden bu hakikatleri duyup öğrenen, ilk öğrenenden daha iyi uygulayabiliyor. Bu bir vakıa ve bizzat asrı saadet öncesinde ve devamında yaşanmış bir vakıa. 

Yahudiler kendi kitapları olan ve sonradan tahrif ettikleri Tevrat'ta bir peygamberin geleceğini okumuşlar ve biliyorlardı. Hatta öyle biliyorlardı ki, o peygamberin geliş zamanını, şeklini ve şemalini de...Kendi öz evlatlarından çok daha iyi tanıyorlardı o peygamberi. Bu bilgilerini de Yesrib'de beraber yaşadıkları insanlara anlatıyorlardı. Medinelileri küçük görüyorlar, bu peygamberin gelişi ile onlara üstünlük sağlayacaklarını anlatıyorlar, Medineli Arapları, sonradan Ensar adıyla anılacak Medineli müslümanları küçümsüyor, gözlerini korkutuyorlardı. 

İşte yahudiler bildikleri hayrı Medinelilere anlatıyorlardı. Kendileri biliyor, Medineliler ise onlardan duyuyor, öğreniyorlardı. 

Peygamberliğin 11.yılının Hac zamanı Allah Rasulü(s.a.v)  Mina'da Akabe denilen yerde Hazrec kabilesinden Yesrib'li altı gençle karşılaşıyor ve onlara İslam'ı tebliğ ediyordu.
Bu gençler Yesrib'de kendi müttefikleri olan yahudilerden bu peygamberin geleceğini ve gelme zamanının da içinde bulundukları zaman olduğunu öğrenmişlerdi. Allah Rasulü'nün(s.a.v)  davetini işitince hemen birbirlerine şöyle dediler:
"Bu yahudilerin kendisiyle bizleri korkuttuğu peygamberdir, onlar bizi geçmesinler. Bu peygamberin davetini  kabul etmekte acele davranap hemen müslüman olalım" deyip, hemen iman ettiler, yahudileri geçtiler, kendilerine hayrı haber veren yahudileri, hayrı bildirenleri geçtiler. 

Bu gençler Medine'de İslam'ın öncüleri oldular, yaşadıkları yerde İslamı anlattılar ve bir yıl içinde Medine'de yahudiler hariç Rasulullah'ın(s.a.v) adının anılmadığı hiç bir ev kalmadı.(İbn Hişam, a.g.e.,I/428-430)

Medinelilere Allah Rasulü'nden(s.a.v) haber veren, Meseleye asıl vakıf olanlar o yahudiler  ise kibirlendiler, O peygamber kendi içlerinden gönderilmediği için adeta Allah'a kafa tuttular, O'nun peygamberliğini tasdik etmediler, O'nun (s.a.v) getirdiğine iman etmediler.

Yahudiler, Allah ve Rasulü'ne ve müslümanlara en büyük hasım kesildiler.Onlar başlangıçta bildikleri hayrı yaydılar ama niyetleri kötü idi. Bunu gururla anlattılar, karşılarındakileri küçümseyerek, bu bilgiyle böbürlenerek anlattılar, onları korkutmak için anlattılar. Sonunda kötü niyetleri yüzünden anlattıkları bildikleri hayrın kendilerine hiç bir faydası olmadı, aksine felaketleri oldu bu bilgileri.

Ensar ise tereddütsüz kabul ettiler Allah Rasulünün peygamberliğini. Onlar yahudilerden daha iyi anlamışlardı, yahudilerden duydukları, öğrendikleri o hayra inanmışlardı. Duydukları bu hayrı hayatlarına aktardılar ve kazandılar. 

Allah Rasulü'nün(s.a.v) şu hadis-i şerifi sanki bu durumu anlatıyor, ışık tutuyor ve niyetimize dair çok önemli  bilgiyi, haberi bize şöyle aktarıyor:
"Ameller niyetlere göredir." 
Bu veciz ifade büyük hadis imamı İmam Buhari'nin de meşhur hadis kitabı El-Camiu’s-Sahih (sahih-i Buhari) ilk başında yer alan hadis-i şeriftir. 

Hayrın anlatılması insanlara sirayet eder ve herkes bundan niyeti mucibince fayda görür. Ve bildirilenler, kendilerine hakkı ve hayrı bildirenlerden daha fazla anlayabilir, hayatına aktarabilir. Hayra dair bilgimiz, bu bilgiyi nakletmemiz ise niyetimize göre değer bulur, niyetimize göre bizde hayat bulur. Niyet halisse bizdeki yansıması da hayır olur, aksi takdirde sadece bilmek ve kibirle bilmek felaketimiz olur. 

Rabbimiz bizlere hidayet rehberi olarak gönderdiği yüce kitabında şöyle buyuruyor: 
"Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez."(Ahkaf suresi 19.ayet meali) 

Rabbim her hayrı salih niyetle bilip, salih niyetle aktaranlardan ve gereği üzere amel edenlerden olabilmeyi cümlemize nasip etsin(amin). 
hayatcemresi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur