بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

15 Ocak 2015 Perşembe

HOŞ GÖRME HAKKI KİMİNDİR?

Rahman ve Rahim olan, bizlere izzeti layık gören yüce Rabbimin adıyla...

Charlie hebdo dergisine ve çizerlerine yapılan saldırı sonrası bir hoşgörü ve özgürlük söylemleri aldı başını gidiyor. Malum dergi İslamı, İslam'ın Peygamberi Muhammed (aleyhissalatu vesselam)'ı ve İslam'ın şiarlarını hedef almış, aşağılamış ve en ahlaksız şekilde hicvetmiş bir dergi. Bu çizimler yeni değil. Çok öncesinden başlamış ve hali hazırda da devam edegelmiş.

Çizimlerinden hakaretlerinden dolayı dergi çizerleri ölüm tehditleri alıyordu ve bu yüzden de yoğun bir şekilde polis koruması altında faaliyetlerini sürdüren bir dergi idi. Tehditler onlara hiç geri adım attırmamış. Zaten Fransa kanunlarına göre de İslama ve onun Peygamberine ve diğer Nebilere hakaret suç kapsamına girmiyor bu konuda sınırsız bir özgürlük var. Yahudiliğe ve yahudilere hakaret etmek ise kesinlikle yasak bu basın özgürlüğü(!) kapsamında değil cezası var.

Hemen herkesin malumu olan bu girişten sonra asıl üzerinde durmak istediğim konu hoşgörü konusu.Derginin çizgileri ile işlediği cürümler, ortaya koyduğu karikatür terörü basın özgürlüğü ve hoşgörü bağlamında değerlendirilip onay görüyor.

Bir tane olan İslam ise bu özgürlük ve hoşgörü anlayışı ile birden fazla çeşide sokuluyor. Allah'ın belirlediği seçip beğendiği din İslam bir tane. Onun kuralları ise Kur'an, sünnetle ve devamında icma ve kıyasla belirlenmiş. Hiç bir alan boş bırakılmamış.

Şimdilerde hemen herkesin dilinde olan"İslam hoşgörü dinidir, böyle bir asla saldırıyı onaylamaz, bunu yapanlar müslüman olamaz(!) söylemleri, hezeyanları var.

Dedik ya İslam'da hiç bir alan boş bırakılmamış bunun örnekleri asrı saadette yaşanmış. Hepinizin bildiği, duyduğu Kab bin Eşref suikasti ise dergi saldırısı ile büyük ölçüde örtüşüyor. Charlie hebdo dergisi dehditler de almış yani önceden uyarılmış, ancak Kab bin Eşref'in uyarıldığına dair bir bilgiye ise rastlamadım, olabilir de ancak ben bilmiyorum.

Kab bin Eşref bir yahudi şairi. Şiir ise o dönemin medyası basını. Şiir yolu ile olaylar fikirler insanlara ulaştırılıyor ve şiir en başta gelen, en etkili propaganda aracı. İşte Kab bin Eşref' de bir medya basın mensubu olarak şiirleri ile Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'i hicvediyor. Bu şiirler Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'in de kulağına geliyor ve O'nu incitiyordu bu sebeple de bizzat Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'in emri ile ortadan kaldırılmıştı.

İslam'da bu dinin şiarlarına ve Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)'e ve bütün Nebilere yapılan hakaretler hoşgörü kapsamında değildir. Aynı şekilde Rabbimiz kafirlerin putlarına sövmekten de bizleri men eder. Rabbimiz Kur'an'da Şöyle uyarır bizleri:

"Onların Allah dışında yalvardıkları putlara sövmeyiniz ki, şaşkınlığa kapılarak körükörüne Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete davranış ve tutumlarını cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabblerinedir, O onlara yaptıklarının içyüzünü bildirir." (1)

Bu ayet mucibince de bu dinin mensupları bu açıdan hoşgörülüdür, kafirlerin Allahtan başka taptıklarına sövmezler hakaret etmezler ancak aynı saygı ve hoşgörüyü karşılarındakilerden de beklerler.

Fransa ve aynı zihniyetteki gayri müslimlerin ülkelerinin devlet yönetimlerinin tarih boyunca müslümanlara uyguladığı ve bu günde devam eden baskı, zulüm soykırım, kadınlarının ırzlarını kirletmeleri vb. ise herkesin malumu. Bunları hoşgörebilir miyiz? Elbetteki hayır, gücümüz nisbetinde karşı koyarız ancak bir İslam devleti ile yönetilmediğimizdendir ki bunlara karşı etkili bir mücade vermekten çoğu zaman aciziz. Ancak dünyadaki küresel cihad hareketleri  müslümanların yeniden o izzetli günlere kavuşması için büyük başarılara imza atıyorlar.

İslami otoritenin referansı olan Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'in, hoşgörüsünden çok bahsedilir.Ancak Allah Rasulü bizzat kendisinin bir savaş peygamberi olduğundan bahseder. Rahmet peygamberi oluşunu, şavaş peygamberi oluşu ile beraber zikreder.(2)

 Zira O'nun(sallallahu aleyhi ve sellem) İslam düşmanlarına olan savaşı şiddeti, alemlere dolayısı ile de müslümanlara olan rahmetinin bir gereğidir.

Hoşgörüyü dillerine pelesenk edenlere bu dinin Nebi'si(sallallahu aleyhi ve sellem)'in adı ile adlandırılmış sure adeta bir tokat hükmündedir. Muhammed suresinden bahsediyorum, surenin diğer adı ise "Kıtal" yani "Savaş"suresidir.

Hoşgörü abidesi gibi gösterilen, ve  bu hoşgörüsü haşa bir zillet ve bir boyun eğme, pısırıklık seviyesine indirilen Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'in adı savaşla bir arada zikrediliyor bir tutuluyor.

Kime savaş? Tabi ki Allah'a, onun dinine, O'nun Rasulüne, O'nun gönderdiği dinin şiarlarına İslam'a savaş açanlara, İslam'ın insanlara ulaşmasının önündeki engellere ve engelleyicilere savaş. Bakın İslam tarihine Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem) savunma savaşından ziyade kafirlerin üzerine hücümla ve onlardan önce harekete geçerek savaş stratejisini belirlemiştir. İslam'a karşı nerede bir hareket sezse anında hazırlığa geçip hücum ediyordu. Kadınlara, çocuklara kendisi ile savaşmayanlara zarar vermiyor ve ashabını da bundan menediyordu.

Gelelim hoşgörü hakkına. İnsanlar ancak kendi nefislerine yapılmış bir saldırıyı veya hakareti hoşgörme affetme yetkisine sahiptir. Hiç kimse bir başkasının şahsına, haysiyetine yapılan hakareti hoşgörme hakkına sahip değildir. Bu böyleyken Paris saldırısını kınayanlar, hoşgörüden dem vuranlar nasıl İslamın değerlerine yapılan bir hakareti, saldırıyı hoşgörme hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu yetkiyi kimden alıyorlar?

Laik devletin anayasasına, putlarına, bayrağına, yetkililerine sözlü veya karikatürlü bir saldırıyı bir hakareti hoşgörüyorlar mı? Bunları yapanlar hakkında davalar açılıyor cezalandırmalar yapılıyor. Peki aynı hak niçin Konu İslam, İslamın şiarları ve onun Peygamberi (sallallahu aleyhi ve sellem) ise yok hükmünde oluyor, hoşgörü baskısı ile bastırılıyor.

Bakın tarihte Osmanlı sultanı Kanuni, Fransa kralı Fransuva'ya bir ferman yazıyor. Ferman bir tehdit niteliğinde. Fransa'da icra edilen dansın derhal kaldırılmasını aksi takdirde ordusu ile Fransa üzerine yürüyeceğini belirtiyor. Sebep ise dansın fuhşiyat içermesi. Bu ferman hemen Fransuva tarafından dikkate alınıyor ve Fransa'da dans yasaklanıyor.

Bu gün aynı Fransa ve benzeri ülkeler Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)'i haşa fuhşiyat içerisindeymiş gibi çizen, aşağılayan en ahlaksız şekilde karikatürize eden yayınları yaptırıyor ve meşru görüyor, gördürüyor.

Kanuniler olmayınca meydan onlara kalıyor. Müslümanlara zillet layık görülüyor. Bizzat müslümanlık iddasında olanlar tarafından Hoşgörü sopası müslümanların başında sallanıyor.

İslam bir tane, hoşgörü safsataları ile zelil kılınmış bir İslam yok, Kafirlerin putlarına sövdürmeyen, ancak İslam'a ve onun değerlerine herhangi bir saldırıyı da asla kabul etmeyen, buna fırsat tanımayan izzetli ve müntesiplerine de izzeti layık gören tek bir İslam var.


İster kabul edin ister etmeyin bu Allah'ın şanından hiç bir şey eksiltmez. Sizler istediğiniz kadar İslamdan hoşgörüden dem vurun, Allah'ın bizler için seçip beğendiği ve bizlerden kabul ettiği İslam bir tane. Bu islam Peygamberi(sallallahu aleyhi ve sellem)'in ve onun güzide ashabının(radiyallahu anhum) Raşid halifelerinin uygulamaları ile hayat bulmuş biricik İslamdır. Söylenek söz çok ancak bu kadarla iktifa edelim ve sözlerimizi aşağıdaki ayet'i kerime ile nihayete erdirelim.Hatalı söyleyişlerimiz oldu ise Rabbimizden bizleri bağışlamasını dileriz...Velhamdulillahi Rabbil alemin.

".....Bugün, kafirler dininizden çıkmanızdan ümitlerini kesmişlerdir, onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet’i beğendim...."
(3)
Hatice Hayat Cemre / hayatcemresi
***
(1)En'am suresi 108.ayet meali

(2)"Ben rahmet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim."
(Ahmed b. Hanbel, Musned, IV, 395; Taberî, Câmiu'l-Beyân, Kâhire ts., Hicr suresi 86. âyetin tefsiri)

(3) Maide suresi  3. ayet mealinden

Konu ile ilgili BURADAKİ sohbeti de mutlaka dinlemenizi öneriyorum.

3 yorum:

 1. Selamun Aleykum, yazdığınız her kelimeye katılıyorum ve etrafımı ibretle izliyorum. Fikirler nasıl çarpık, insanlar ne kadar riyakar üzülüyorum. Alimlerin beyanları, dostlarımızın paylaştığı anlamsız videolar demekki bu diyorum kendi kendime ahir zaman halleri. Evet hakeden hakettiğini bulmuştur diyemeyenlere yuh olsun, Allah'ım hepimizi böylelerinden beri etsin. Mahşerde ne yüzle ben de Muhammed(sav) ümmetiyim diyebilecekler şaşıyorum. Allaha emanet olun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam Sevilim hoşgeldin :)
   Paris saldırısında bir çok hikmetler olduğunu düşünüyorum,vesilesi ile bu olay bir turnusol kağıdı gibi safları belirginleştirdi.
   Televizyonlarda Peygamberi(a.s)anlatıp gözyaşı dökenler şimdi sus pus ama elhamdulillâh o bel'amların inadına hakkı haykıran Musa hocalar var,
   Rabbime emanetsin canım kardeşim...

   Sil
 2. Söylenecek söz çok ama kelimeler insanın boğazına düğümleniyor işte,hiç iyi bir dönemde değiliz canım :(

  YanıtlaSil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur