بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

31 Aralık 2012 Pazartesi

YILBAŞININ ARKA PLANI ve KUTLAMA HASTALIĞI

 "Kim bu yolu (mü'minlerin yolunu), iyice tanıdıktan sonra, Nebiye zıt düşer de mü'minlerin yolundan başka bir yola koyulursa, kendisini koyulduğu yolla baş başa bırakır, sonra da cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir." (Nisa suresi 115.ayet meali)
Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimin adıyla başlarım...
Hem idrak ettiğimiz bizden olmayan, gayri müslimlere ait olan yılbaşına dair söyleyeceklerim var, hem de bizim olan Hicri yılbaşına ve gayri müslimlerin kutlamalarına alternatif kutlamalara dair söyleyeceklerim var. Uzun bir yazı olmasını istemiyorum.

Ama önce gelin müslümanların takvimi olan hicri takvim ve gayri müslimlerin takvimi olan miladi takvim nedir? nasıl çıkmıştır? kısaca ona bir bakalım inşaAllah. 
"HİCRİ TAKVİM
Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.
Ömer (radiyallahu anh) zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

MİLADÎ TAKVİM
İsa (aleyhisselam)'ın doğumunu tarih başlangıcı ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı yıl olarak kabul eden takvim.

Her ne kadar miladi takvim İsa (aleyhisselam)'ın doğum gününü 1 Ocak (başlangıç) olarak kabul ediyorsa da bunun kesin olmadığı bilinmektedir.

"1927 yılından itibaren Türkiye müslümanları ve hristiyanlar halkı ilk kez ortak bir yıl hesabı kullanmaya başladılar. Aynı şekilde, yine ilk kez, birçok Türk, Avrupa âdetlerine uyarak yılbaşlarında birbirlerine iyi dileklerini ilettiler"
(bk. Paul Geııtizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğıı, çev. Fethi Ülkü, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1983. s. 145. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye'de İslamlık, Türkçesi, Hayrullah Örs, Ankara, 1972. s. 29-30).

Cumhuriyet devrimlerinden sadece birisi olan milâdi takvimin kabulüyle Türkiye müslümanlarının bin yıllık islamî geçmişleriyle aralarına engeller konulmuş ve bundan böyle hristiyan Noel baba kültürü halk arasında yaygınlık kazanarak batılılaşma resmî devlet politikası halini almıştır. Hafta tatilleri pazar gününe alınmış,1935 yılında ise Yahudilerin hafta tatilleri olan cumartesi günleri yarım gün tatil edilmiş, 1974 yılında cumartesi tatili tam güne çıkarılmıştır. Ancak Müslümanların tatili olan cuma günleri için aynı durum söz konusu olmamıştır (Geniş bilgi için bk. Noel ve Hicri takvim md.)."
Naci YENGIN

Yukarıdaki bilgilerden de anlıyoruz ki, biz müslümanlar her konuda olduğu gibi takvim hususunda da müslüman olmayanlardan ayrıyız. Ama ne yazık ki bu millet kendinden olmayan, bir takvimi esas almaya mecbur edilmiş. Bu ülkede azınlık olan hristiyanların bayram günü olan pazar günü resmi tatil kabul edilmiş.

Bu ülkede azınlık olan yahudilerin bayram günü olan cumartesi de resmi tatil kabul edilmiş. Ama bu ülkenin asıl sahibi olan, çoğunluğu teşkil eden müslümanların cuma günü hiç kaale alınmamış, tatil edilmemiş ve böyle devam edegelmiş.

Şimdi 31 Aralık akşamı miladi takvimin yılbaşısını kutlayacak olan gayri müslimlere şaşırmıyorum, onların kutlaması gayet normal.

Ama kendilerine sorulunca elhamdulillah müslümanım diyen,  hatta namaz kılan, oruç tutan ama gayri müslimlerin yılbaşısını kutlayan müslümanları (!) anlamak mümkün değil. Neyi kutluyorsunuz?

Müslümanların takvimi olan hicri takvimin kaldırılıp, gayri müslimlerin takvimi olan miladi takvimin kabul edilişini mi kutluyorsunuz?

Mensubu olduğunuz İslam dinin günü olan cuma gününün hiçe sayılışını mı kutluyorsunuz?

Dininizin kutsallarını yok sayan, sizlere yahudi ve hristiyanların bayram günlerini dikte ettiren miladi takvimin yıldönümünü mü kutluyorsunuz?

Müslümanlar nezdinde miladi takvimin hiçbir önemi olamaz. Bizler ramazan'ımızı, kurbanımızı, bayramlarımızı yalnızca bizim takvimimiz olan hicri takvimle belirleriz. Şu anda miladi takvim kullanıyor olmamız, bizim isteğimiz dışında olan bir durumdur. Sadece, yaşadığımız ülkede özellikle resmi işlerimizi halletmekte kullanmak zorunda bırakıldığımızdandır.

Gayrimüslimlerin yılbaşısını kutlamayan bazı müslümanlarda, alternatif kutlamalar düzenliyorlar. 31 aralık gecesinde onlarda Mekkenin fethini kutluyorlar. Mekkenin fethini gayri müslimlerin takvimine göre kutluyorlar.

Hicri yılbaşında bazı müslümanlar birbirlerinin hicri yılbaşını kutluyorlar. Bu kutlamaların altında bir ezilmişlik, kendilerini isbatlama, bir aşağılanmışlık kompleksinden kaynaklanan farklı bir tepki dışavurumu var. Sanki bu tavırlarla şöyle demek istiyorlar: "Bizimde kutlayacak günlerimiz gecelerimiz var, siz yılbaşı kutlarsanız bizde bizim yılbaşımızı kutlarız, siz 31 aralıkta yılbaşı kutlaması yaparsanız, biz de Mekkenin fethini kutlayarak kutlanacak bir şey buluruz, bizim de kutlanacaklarımız var."

Niçin onlar bir şeyleri kutlayınca bizimde bir şeyleri kutlamamız gereksin? Ben bunda bir özenti de farkediyorum. Halbuki müslümanların kutlanacak günleri, bellidir. Ramazan ve Kurban bayramları... Sahabe efendilerimiz hicri yılbaşı mı kutlamışlar? Mekke'nin fethini mi kutlamışlar? Bunlar nereden çıkıyor, nedir bu kutlama hevesi?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Her kim bir kavmi taklit ederse, onlardandır." 
(Ebu Dâvud ve Ahmed rivayet ettiler.)

Bir yanda Miladi takvimin yılbaşını kutlamak için bu gece (miladi yılbaşı gecesi) sokağa çıkanlar, bir yanda da Mekke'nin fethini kutlamak için evlerinden çıkanlar. Halbuki bu gece müslümanların evden çıkmaması, hatta erkenden yatması çok daha isabetli bir tavır olurdu.

Bazı İslami tandanslı kutlamalar ise devlet eli ile de teşvik ediliyor, hatta kanunlarında Allah ve Peygambere hiç bir söz hakkı tanımayan, laik devlet müslümanların Peygamberinin doğum haftasını kutlu Doğum Haftası adı ile miladi takvimi baz alarak, güdümündeki Diyanet İşleri B. aracılığı ile kutlattırıyor. Bu kutlamalarda da Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) sanki bir tasavvuf erbabı gibiymiş, hiç kızmaz, herkesi affeder herşeyi sineye çeken pasif, soft bir peygambermiş gibi anılıyor, tanıtılıyor.

Kutlama hastalığına düçar olmuş kompleksli müslümanlar tarafından bu kutlamalar ve bu, yanlış paygamber tasavvuru da kolaylıkla kabul görüyor. Zira bu yanlış ve soft peygamber algısı onların nefislerini okşuyor, onlara bir yükümlülük getirmiyor, vicdanlarını rahatsız etmiyor. 

Gelin davranışlarımızı, yaşantımızı gözden geçirelim. Bizler müslümansak ki, öyleyiz elhamdulillah, hayatımızı Kur'an ve sünnete göre yaşayalım. Nebimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, sahabe efendilerimizin kutlamadığı hiç bir günü, olayı kutlamayalım. Bilelim ki onlar yapılması gerekip de yapılmamış hiç bir şey bırakmadılar.

" De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır."
(Al'i İmran suresi 31.ayet meali)

19 yorum:

 1. Sa,Hatice Hanım delilleriyle beraber çok güzel bir yazı,tespitler yerinde,Allah razı olsun.'Hak geldi batıl zayii oldu...'ayeti kerimesi insanı kalbinden vuruyor.Sadece doğruları söyleyip gerisini insanlara bırakmak sanildığından çok daha etkili oluyor.İki kere ikinin dört ettiğini anlatmak uslup ve metod olarak fıtrata çok uygun.İki kere ikinin kaç etmeyeceğini anlatmak yorucu,sinir bozucu,akıldan çok duyguları devreye sokan,etkisiz...bir yöntem.Bu yöntem birçok yerde çok kullanılıyor,zaman ve emek kaybına yol açıyor,kafalar da çok karışıyor.Bir de benim halkım çok duygusal malesef.Doğruları ilimle bilimle delillerle anlatırsak,kişi bunu çok rahat kabul ediyor,insanın fıtratı doğruyu eğriyi seçebiliyor,sadece işine gelmediği için kabul etmiyor.Bu noktada da yapılabilecek çok şey olmuyor.Nasıl ki Peygamber Efendimiz'in görevi sadece tebliğ,inanmayacak olana bir şey yapamıyor...Kaleminize yüreğinize sağlık,muhabbetle:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. we aleykumselam canım kardeşim :)
   yazdıkların bana şu ayet-i kerimeleri hatırlattı:
   1 - Yâsîn.

   2-3 - Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi

   4 - Dosdoğru bir yol üzerindesin.

   5-6 - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

   7 - Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

   8 - Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

   9 - Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

   10 - Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

   11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.
   (Yasin suresi 1-11.ayetlerin mealleri)
   Rabbim bizleri 11.ayet kapsamına giren salih kullarından eylesin,cahillerden etmesin(amin),
   sevgilerimle...

   Sil
  2. Amin.Küçüklükten beri din konusunda koşullanmalarım fazla olmamıştır,artıları eksileri vardır mutlak.Fıtrat öyle birşey ki doğruları hemen alıyor işine gelmediği yada örnekleri olmadığı için önünde hayatına geçiremiyor.Bazı tefsircileri dinliyorum deniyor ki Allah zulmetmez kişi ancak kendi nefsine zulmeder.Kişilere tebliğ geliyor ama o dönüp gidiyor,kafir imanını örttüğü için artık duymuyor algıları beş duyusu sanki dönüşüyor,artık tebiği duymaz görmez hale geliyor,yani böyle davranmayı irade ettiği için Allah cc nün kanunu gereği artık onlar duymuyor işitmiyorlar.Yani böyle olmasını onlar hakediyorlar.Bu tefsir aklıma ve kalbime yakın geldi en doğruyu Allah cc bilir.Allah cc dininin hakikatini fehmetmeyi nasip etsin tüm müminlere inşeAllah.İmtihanlarımızı farketmeyi vede vermeyi nasipetsin Yüce Rabbim,sevgilerimle:)

   Sil
  3. Amiiin canım kardeşim,
   Ben de aynen böyle inanıyorum,Allah bize cüz'i irade vermiş,inanıp inanmamakta bizi özgür bırakmış ama sonuçlarının ne olacağını da bildirmiş,
   hiç bir adaletsizlik yok,

   Rabbimiz bu dünyada kafirlere bile çok merhametli ve onları da rızıklandırıyor ve çalışmalarının karşılığını veriyor,hem de tastamam veriyor ki ahiret'e bir şey kalmasın,çünkü onların nasipleri ahirette sadece ateş,Allah muhafaza buyursun(amin),

   bir de daha önceki bir yazıda alıntıladığım hadis-i şerifte geçtiği gibi dünyanın Rabbimiz katında sineğin kanadı kadar bile değeri yok,bu yüzden de onları rızıklandırıyor,

   kalbi dualarımla...

   Sil
 2. hayırlı sabahlar ablacım biz ailecek yılbaşına karşıyız.bence bugece oturup düşünmeli ne günahlar işledim bilmeden kimleri kırdım ALLAH için ne yaptım.bugece tövbe etmeli herzamanki ibadetlerimizi yapmalı ben böyle düşünüyorum bizim evde yılbaşı hiç kutlanmadı değişik bişey yapılmadı bu zamana kadar. Rabbim bizi doğrudan ayırmasın doğru insanlardan ayırmasın RABBİM günahları affedilenlerden eylesin .selam ve dua ile kalın hayırlı günler olsun ablacım..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hayırlı sabahlar canım kardeşim :)
   bu muhasebeyi bu gece ve her gece yapmak lazım,yarına garantimiz yok,Rabbim encamımızı hayreylesin(amin),

   bizde elhamdulillah hiç böyle veya başka kutlamalar yapmadık,çocuklarım yılbaşı nedir bilmezler,bizim için bu gecenin diğer gecelerden hiç bir farkı yok,hatta biz bu gün hiç bir yiyecek almamaya,mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışırız,çünkü bu gece sokaklara Allah'ın azabının adeta davet edildiği bir gecedir,Rabbim bizleri muhafaza buyursun,o insanları da islah etsin(amin).
   sevgilerimle...

   Sil
 3. SELAMÜN ALEYKÜM ablacım.Çok güzel yerlere değinmişsin Allah razzıolsun inşallah.biz burda suriden savaşdan kaçmış ve antalyaya yerleşmiş ailelerin yanına ziyarete gittiğimiz bir konuşmada da bana sordukları bir soru beni çok etkilemişti.'bizim suriyede tatilimiz cuma günüdür.peki siz neden pazar günüleri tatil yapıyorsunuz ?'demişti.
  malesef büyük bir çoğunluğumuz müslüman olmamıza rahmen azınlıklar tarafından yönetiliyoruz.senin yazdıklarınla hemfikirim ablacım.Fatiha suresiyle sözlerimi bitirmek istiuorum .A.E.O.
  « Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!)

  Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. »

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. we aleykumselam canım benim :)
   demek o kardeşlerimizle görüşüyorsunuz,Allah razı olsun,bir daha gidersen,"bir kardeşimizinde size selamı var dersen ve kalbimin onlarla olduğunu,dualarımda olduklarını"iletirsen çok sevinirim,
   benimde çok sevdiğim,Suriyeli bir kardeşim var,en son bu yaz görüşmüştük onunla,çok üzgündü,Şamda bıraktığı ailesi için endişe ediyordu,bizlerden dua bekliyordu,Rabbim yardımcıları olsun(amin),

   Fatiha ne güzel,ne anlamlı,ne muhteşem bir dua,Rabbim bilincinde olanlardan,gereğince amel edenlerden,nimetlere erenlerden olmayı
   hepimize nasip etsin(amin),
   sevgilerimle kardeşim...

   Sil
 4. selamün aleyküm
  sitenizi takip ediyorum.emeğinize sağlık.Allah sizlerden razı olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. we aleykumselam elif kardeşim,sayfama hoşgeldiniz :)
   Rabbim cümlemizden de razı olsun,
   O'na(c.c)emanetsiniz...

   Sil
 5. Suriyeli kardeşlerimizin adına VEALEYKÜMÜSSELAM .Ablacım görüştüğümüz okadar aileler varki ALLAHIN izniyle hepsine selamını göyürürüm inşallah.Çünkü onlara arkadaşlarımızla barıma yerleri ve hayatlarını sürdürmeleri için bir çok ev dizdik..burda canım kardeşlerimin hakkını ve nasıl gönülden canla başla çalıştıklarınıda unutmamak gerek.ALLAH hepsinde razı olsun sendende.onlara belli aralıklarla da ziyaretlerine gidiyoruz.ablacım yazın görüştük demişsin şimdiki durum çok daha kötü ve perişanmış.ALLAH yar ve yardımcıları olsun inşallah.ALLAHA EMANET OLUN.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rumeysacım,
   Allah razı olsun,ne güzel hizmetler bunlar,inan sana çoook gıpta ettim,Rabbim bizlere de böyle hayırlı hizmetlerde bulunmayı hayırlısı ile nasip etsin,sizlere de kolaylıklar versin,emeklerinizin karşılığını kat kat versin(amin.
   Yardım ulaştırmak isteyen kardeşlerimiz için vereceğin bir adres,telefon numarası var mı?yardımcı olmak isteyenler için faydası olur inşeAllah,
   sen de en Emin'e emanetsin...

   Sil
  2. Ablacım ALLAH sendende razı olsun.Yardımlarımız dernekteki arkadaşlarımızla şahsi yardımlar.Ama yardım etmek isteyen olursa ve bizlerde ulaşmak zor olduğu için İHH yönlendirebiliyoruz.ALLAH onlardan da razı olsun.Yaklaşık bir çok bankada İHH (İnsani Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı)hesap numaralarına yardımlarını yapabilirler.ve şu anda kaplarda çok zor şartlarda yaşayan müslüman kardeşlerimize İHH arcılığıyla ulaştırabilirler.yardım etmek isteyen kardeşlerimiz lütfen en kısa zamanda ulaştırırsa Rabbim onlardan razı olsun.ALLAHA EMANET OLUN.

   Sil
 6. benim sorum biraz konu disindan melvin isminin anlami ne oldugunu bilip bilmediginizle ilgili.....bir cok yerde baktim ama bulamadim yardimci olurmusunuz,,tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sorduğunuz yabancı bir isim,bir kaç yere baktım bulamadım :(ben de bilmiyorum :(bilen olur da cevaplarsa biz de öğrenmiş oluruz,
   ben de teşekkür ederim...

   Sil
 7. elif zeynep abdullah1 Ocak 2013 12:03

  Allah celle celaluhu sizden razı olsun, bu duyarlılık artarak büyüsün inşaAllah.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. amin canım,Rabbim cümlemizden de razı olsun(amin).

   Sil
 8. hıristiyanlar 25 Aralık ı kutlarlar noel olarak, dini olan o dur. Yılbaşını -31 Aralık gecesini- birçok kültür kutlar sadece eski seneyi uğurlamak, yenisini karşılamak için yani dinle bir ilgisi yoktur. O gece eğlenmek sizi dinden çıkarmaz yani

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu bir kültür olabilir ama bize ait bir kültür değil,nefsinize hoş gelince dini bir kenara bırakmak,mü'mine yakışan bir tavır değildir,
   ne yazık ki hakkında en rahat konuşulup hüküm verilen konu din konusu olmuş,
   Rabbim bizleri,inancı konusunda kılı kırk yaran hassas,razı olduğu kullarından eylesin,nefsini ilah edinenlerden değil(amin).

   Sil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur