بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

5 Mayıs 2015 Salı

SADECE CENNET

Rahman ve Rahim olan, Alemlerin ve eşsiz güzellikteki cennetlerin sahibi olan yüce Rabbimin adıyla...
Siyer okumalarımda beni derinden etkileyen bir çok husus vardır. Bazen bunlar karşısında gözyaşlarıma hakim olamam. Sahabe efendilerimizin Rabblerine teslimiyetleri, Allah Rasulüne (sallallahu aleyhi ve sellem) olan itaat ve bağlılıkları insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş yüce vasıflardır. O yüzdendir ki Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de onları över, kendisinin onlardan razı olduğunu, onların da Rablerinden razı olduklarını beyan eder.  
İşte bu ayetlerden bir tanesi:
"Muhacir ve Ensar'dan İslâm'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'dan razı oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş budur." (Tevbe suresi 100. ayet meali)   

"Abdullah b. Revaha (radiyallahu anh) Akabe biatı'nın yapıldığı gece, Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dedi:

-Rabbin için ve kendin için dilediğin şartı koş! 
Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

-Rabbim için koştuğum şart şudur:
O'na ibadet edeceksiniz ve O'na hiç bir şeyi şirk koşmayacaksınız. Kendim için koştuğum şart da şudur: Kendi canlarınızı ve mallarınızı her neden koruyor iseniz, beni de aynı şekilde koruyunuz."  
Bey'atte bulunanlar:
-Peki bunu yapacak olursak bize ne var?diye sorunca Allah Rasulü(s.a):
-Cennet! diye buyurdu. 

Bey'atte bulunanlar şöyle dediler:
-Bu  kârlı bir alış veriştir. Ne bu alış verişten vazgeçeriz, ne de vazgeçme teklifini kabul ederiz. Bunun üzerine şanı yüce Allah, Tevbe suresi 111.ayetini inzal buyurdu."

İkinci Akabe Biatında geçen bu diyaloglar İbn Kesir ve diğer alimlere göre Tevbe suresi 111.ayet'in nüzul sebebidir. (el- Esas fi't -Tefsir 6. cilt sayfa:293) 

"Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur."
(Tevbe suresi 111.ayet meali)

Allah Rasulü'nün(a.s) daveti karşısında ona şartlar ileri sürenler, dünyalık beklenti içine girenler, Allah Rasulü'nden(s.a) sonra idarenin kendilerine geçmesi için pazarlık teklif edenler olmuştu. Mekke müşrikleri ise müşrikliklerinin gereği, Allah'a şirk koşarak bir imanı, hem kendileri için hem de Rasulullah için şart koşmuşlardı. Bu taleplerin hiç birisi Allah Rasulü(s.a) tarafından onay görmedi zira İman etmek, teslim olmak, kayıtsız ve şartsız bir itaati gerektiriyordu ve onun karşılığı sadece cennetti...

Ensar  ise muhacir kardeşleri gibi, bunun bilincindeydi. Akabe Biatında dünyaya dair her şeylerinden vazgeçiyorlar, onlar Allah yolunda cihada hazırlar ve bu uğurda fedakârlıkların en büyüğünü yapacaklarına söz veriyorlar ve karşılık olarak sadece cennete razı oluyorlardı. Onlar için sadece cennet yeterliydi, dünyanın hiç bir menfaatini, metaını  istemiyorlar, dünyaya dair bir beklenti içine girmiyorlardı, onlar cennete odaklandılar, evet onların istedikleri, razı oldukları sadece cennetti...

Onlar alışverişi çok iyi biliyorlardı, en kârlı alışverişin ne olduğunun idrakindeydiler. Bedeli cennet olan bir alış veriş bedellerin en büyüğü, en kıymetlisiydi...

Bırakın cenneti, dünyalık basit bir menfaati için, makamı mevkisi elinden gitmesin, veya bunları elde etsin diye ahiretini, cenneti feda eden, cennetten geçen, önlerindeki peşin dünyalıklara kanıp cenneti çok uzak ulaşılmaz gören nice kimseler var...İşte bunlar gerçekten ahmak akılsız insanlar, Rabbim onlardan olmaktan bizleri sakındırsın(amin).

Hele bir de cenneti küçümseyen ahmakça şiirler ve sözler var, işte tasavvufi şiirlerden buna bir örnek:

"Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni"

Cennet ne kadar da basitmiş(!) sanki cennete girmeden, Allah'ı(azze ve celle) görebilecek!..Biliyoruz ki Allah'ı(azze ve celle) ancak cennete girenler görebilecek, cennet olmadan sevdiğini idda ettiğin Allah'a nasıl ulaşacaksın? Şiirde cenneti istemek küçümseniyor, basit bir arzu, gereksiz hafif bir istekmiş havası veriliyor.

Yıllar önce devletin kanalı TRT aracılığı ile insanların beyinlerine adeta kazınmış, dillerine pelesenk olmuş bir şarkı sözü ise, cenneti ve cehennemi basitleştiriyor, yaratılana duyulan sevginin yanında cenneti değersiz görüyor, gösteriyordu:

Seninle cehennem ödüldür bana(!)
sensiz cennet bile sürgün sayılır(!)

Rabbimiz Kur'an'ında cenneti ulaşılması gereken en büyük kurtuluş, en büyük saadet olarak bize anlatırken, cennetin güzelliklerini bir çok ayette anlatıp bizi onu kazanmaya teşvik ederken cennet nasıl hafife alınır?

"Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!" 
(Al-i İmran suresi 133.ayet meali)

 "Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız."
(Zuhruf suresi 71.ayet meali) 

İşte Ensar, muhacirler ve dolayısı ile O'nun(a.s) risaletini kabul edip O'nun (a.s) getirdiğine iman eden güzide ashabı, bu bilinçteydi, verdikleri sözün gereğini yaptıklarında kazançları cennetti, işte en büyük kâr ve kurtuluş buydu. Bu yüzden verdiklerinin karşılığının tek bir kelime, sadece cennet olması onlar için yeterli oldu...Onlar sözlerinde durdular, Allah'ın rızasına, övgüsüne, Allah Rasulü'nün(s.a) hayır dualarına mazhar oldular, onlar sadece Rablerinin rızasına, cennete razı oldular.

Günümüzde de Muhacir ve Ensarın yolundan giden, sadece cennete razı olan, nice salih kullar, Allah için İslam davasını yüceltmek için canlarından mallarından geçen, cihad eden nice yiğitler, nice erler var...

Nitekim ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor:
"Mu'minler arasında öyleleri var ki, Allah'a verdikleri sözde dururlar. Kimileri sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimileri de şehitlik beklemektedir. Onlar hiç sözlerini değiştirmediler." 
(Ahzab suresi 23.ayet meali) 

Ya bizler...İman iddamızda samimi miyiz? Cennetin ne kadar pahalı bir meta olduğunun idrakinde miyiz? Bizler Rabbimizden razı mıyız? Bizler cennet'e razı mıyız? Yoksa ufak hesapların peşinde ebedi hayatı ahiretinden, cennetten geçenlerden, cenneti çok uzak görenlerden, Allah muhafaza cenneti küçümseyenlerden  miyiz?...

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, bir hadis-i şerifte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Korkan* kimse, geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki, Allah’ın metâı çok pahalıdır. İyi biliniz ki, Allah’ın metâı cennettir.”

(Tirmizî, Kıyamat 18.)

*"Günahtan ve azaptan korkmak müslümanın vazifesidir. Mü’min canını ve malını Allah için feda etmeye daima hazır olmalıdır."
 (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi)
  
Sözlerimizin sonunda, Rabbimizden bizleri, razı olduğu ve
cennetlere varis kıldığı, cehenneminden sakındırdığı salih kullarından kılmasını niyaz ediyoruz, amin vel hamdulillâhi Rabbil alemin...

21 yorum:

 1. konu güzel yorum güzel hayırlı geceler

  YanıtlaSil
 2. Canım ne güzel bir yazı, sadece cennet ... Müslümanın hayatını anlatmak için kullanacağımız en güzel ifadelerden biri, Rabbimin rızasını kazanalım ve cümlemizi firdevs cennetlerine kavuştursun inşhAllah ...Cezakallahu hayran bacım...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hoşgeldin canımın içi :) özlemiş ve merak etmiştim bir yazıp halini hatırını sorayım diye düşünmüştüm :)
   Beğenmene sevindim üç aydır taslakta bekleyen bir yazıydı ancak sıra geldi :)
   Rabbim bizleri cennetlere varis olacak ve orada komşu olacak salih kullarından etsin amin, O'na emanetsin...

   Sil
 3. kıskandim :( az önce kek yaptım normal elektrikli fırında yaptımm 190 da başldm kabarınca 175 e indirdim ama iiçi pişene kadar bir saat oldu tabi az çöktü ve üstü altı sert oldu ne yapmam lazım h.c.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kıyamam :( İnşeAllah hep beraber cennet komşuları oluruz :)
   Sorunun cevabını diğer yorumun altına yazıyorum :)

   Sil
 4. amin :) teşekkür ederim sabırsızlıkla cevabınızı bekliyorum

  YanıtlaSil
 5. Esselamu Aleykum, sadece cennet çok büyük ve güzel mükafat. Herkes istiyor da gayret herkesde yok. Çok çabuk aldanıp oyalanıyoruz, Allah hesap gününde yar ve yardımcımız olsun. Cumanız hayır ve bereket getirsin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam sevilcim hoşgeldin :) hem merak etmiş hem de özlemiştim :)
   Artık insanların ne Cennet arzusu, ne Cehennem korkusu kalmamış, istisnalar mutlaka var ama içinde yaşadığımız cahiliyye toplumunun hali bu varsa yoksa dünyalık beklentiler, insanlar cenneti bu dünyada arıyorlar bu mümkün olmayacağı için de hep mutsuzlar cinayetler, boşanmalar, ruhi bunalımlar, intiharlar ve dahası...Huzur gitmiş
   Huzur Rabbimizin rızası uğrunda yaşamakta keşke bilselerdi :(
   Rabbime emanetsin canım kardeşim, cuman hayır olsun....

   Sil
 6. Yakın zamanda eşimin teyze kızı aniden vefat etti o yüzden internete pek vakit bulamadım. Ama bir ölüm ne ibretler bilseniz, teyzemiz( Allah sabrını arttırsın) imanı kuvvetli birisidir bir de dahjil olduğu bir cemaati var paralel değil ama hadi adını vermiyim. Cenaze de bu cemaatten birsi teyzeye Uğur Abbas duası bir dua kağıdı verdi, kabir azabı ve sorgusundan koruyor diye bunu da kefenin içine koy dedi. Ben evden çıkarken kağıdı elinden almaya çalıştım ama teyze vermedi. Yakında cennete girmek için de kağıtlar uydururlar. Bu olay beni çok üzdü ve sarstı, hiçbir gruba dahil olamadığım gibi sempatı de duyamıyorum Allah hepimizi islah etsin hidayetlik versin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnşeAllah teyze kızınız hayatında böyle bidatlara inanmamıştır kendisi bidattan şirkten beri idiyse arkasında kalanların yaptıkları inşeAllah onu etkilemez zira herkes kendi amelinden sorumludur,

   Bidatlara şirke bulaşmış bir gruba dahil olacağımıza insanlardan yana yalnız kalırız daha iyi, elhamdulillah Allah var keder yok, yalnızlık yok zaten garip değil miyiz? gariplere müjdeler var elhamdulillah,
   Rabbim bizlere razı olduğu bir hayat ve rızası uğrunda hayırlı ölümler versin amin.

   Sil
  2. Ben Allahın izni kuvveti ile doğru yolda olayımda garip olayım , yalnız olayım hiç dert değil Allah azze ve celle bize yeter.

   Sil
 7. hayırlı geceler hatice abla bu akşama misafirim var patatesli kek tarifi(sizin sayfada bulamadım) buldum onu ve bir kurabiye(katıyağsız sizin sayfada bulamadım) yapacağım acaba hangi fırında kaç derecede ne kadar pişirmeliyim bu ikisini sıcak servis etmem lazım bu nedenle ikiside fırına girecek aynı anda bilmiyorum nasıl edeyim yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Keki diğer pişirdiğin gibi pişir, kurabiyeyi de ısıtılmış 200 dereceye sür 10-15 dak.sonra ısıyı 170'e düşür her ikisini de yine üstteki küçük fırında pişir turboda değil,
   kurabiyenin sıcak olması gerekmez önce onu pişir sonra keki,
   kek de ılık ikram edilebilir kolay gelsin.

   Sil
  2. Yorumlarınızı ilgili yerlere yazmanızı rica ediyorum, yemeklerle ilgili yorumların benzer herhangi bir tarifin altına yapılması daha uygun olur, çok eski bir tarife de olsa yapılan yorumu görüyorum endişeniz olmasın :)

   Sil
 8. özür diliyorum hayatcemresi :( cevap için de teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım kardeşim özürlük bir şey yok, yorumlar ilgili yerlere olursa aynı konuda bilgi edinmek isteyenler oralara bakınca onlarda istifade edebilirler :)
   Sevgilerimi gönderiyorum sabahın hayır olsun....

   Sil
 9. :) Allah razı olsun ablam :) sizlere de hayırlı sabahlar akşamki menü ile ilgili bilgileri sonra paylaşacağım inşallah umarım güzel bir akşam olur misafirlerim memnun kalır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O yorumu bir tarif yazısının altına alayım olur mu :)

   Sil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur