بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

21 Nisan 2015 Salı

KERTENKELE DELİĞİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
Ebi Sa’îd el-Hudri radiyallahu anh' dan Nebi sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle dediğini rivayet etti:
Kendinizden öncekileri, karış karış ve adım adım takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler bile, (takip edeceksiniz).
Dedik ki; “Ya RasulALLAH! (Onlar) yahudiler ve nasraniler midir?”
Dedi ki, Ya kim (olacak)?
(Hadis-i şerif Buhari)

Allah Rasulü aleyhisselamın pek çok hadisi gibi yukarıdaki hadisinin de gerçekleştiğini farklı şekillerde müşahade ediyoruz. Müslüman olarak bizlerin kutlayacağı iki bayramımız var. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarımız. Meşru yollarla sevincimizi izhar ettiğimiz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz çok güzel ve özel günlerdir bayram günlerimiz.

Bayram günleri için evimizi temiz tutmaya, misafirlerimiz için hazırlıklar yapmaya çalışırız ikramlıklar hazırlarız. Sevdiklerimize gücümüz nisbetinde hediye almak isteriz, bayramlıklarla çocuklarımızı sevindiririz.

Ramazan bayramı Rabbimizin emri olan sabır ibadeti orucu tuttuğumuz, oruçla Rabbimize sadakatimizi, itaatimizi sergilediğimiz için bize hediye edilmiş bir bayramdır. Bu bayram sabahında Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellem, hemen günün ilk saatlerinde mübarek ağızlarını bir tatlı bir yiyecekle (Allah'u A'lem hurma) ile tatlılandırırmış, sanki artık Ramazan değil bu gün bayram günümüzdür, tatlı başlasın der gibi Allah'u a'lem. O'nun bu güzel ve tatlı adeti, sünneti bizim için de uygulanması güzel olan bir davranıştır, izinden gittiğimiz Rasulümüz'ün aleyhisselatu vesselam'ın sünnetidir.

Kurban Bayramımız ise Allah için kesilen kurbanların vesilesi ile Rabbimize yaklaştığımız, bu sebeple de bu teslimiyetimizden, samimiyetimizden dolayı Rabbimiz tarafından ödüllendirildiğimiz bayramımızdır.

Bu iki bayram haricinde kutladığımız hiç bir bayramımız özel günümüz yoktur.
Bazı günler ve geceler özeldir ancak bunlarda kutlama yapılmaz, Rabbimize olan itaatimizi ibadetimizi, zikrimizi daha bir artırmaya çalıştığımız gün ve gecelerdir bunlar.
Mübarek Ramazan ayının gün ve geceleri, Zilhiccenin ilk dokuz günü ve geceleri, Kadir gecesi, cuma günü ve gecesi, bayram geceleri gibi...
Sonradan ihdas edilmiş kandil geceleri, kutlu doğum haftası gibi bidatlerin dinimizde yeri yoktur.

Bir de girişteki hadis'i şerifin işaret ettiği, bizden olmayanlara benzediğimiz kutlama günleri vardır ki bunları kutlamak, bu günlere özel yemek ve pastalar hazırlamak, hediyeler almak yahudi ve Hristiyanlardan ne yazık ki bizlere de sirayet etmiş kutlama hastalıklarıdır.

Yılbaşı, doğum günü, evlilik yıldönümleri, elde edilen bir başarının, kazanılan(!) zaferlerin yıldönümleri, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü vb. Ve her kutlama mutlaka özel olarak hazırlanmış bir pasta ile olmalı(!)

Hele bir de şu doğum günü kutlamalarını Kutlu Doğum Haftası ile Allah Rasulü'nün doğum gününe atfederek kutlamalar yapmak, pastalar hazırlamak var ki tam bir hezeyan...

Doğum günü, eski çağlarda yaşayan, tevhid akidesinden bi-haber insanların zafer(!) kutlamasıdır. Tabiatla savaş halinde oldukları düşüncesinden kaynaklanan bir kutlamadır. Zira bir yıl geçince bu savaşı kazanıp hala hayatta kalabilmiş olmanın sevinci ile kutladıkları bir gündür. Tabiata daha doğru ifade ile Allah'la olan savaşlarında galip gelmeleri(!) ve kendilerine göre bunun zaferinin kutlanmasıdır.

Kutlamalarda mutlaka pastanın bulunması ise eski Helen Yunan tarihine dayanıyor.
Doğum günü kutlamasına dair ilginç bir anekdot şöyle:

"Milattan sonra 245 yılında din adamları Hz. İsa'nın doğum gününü kendilerince kesin olarak tespit ettiklerini sandıklarında bile Kilise, bunun Mısır ve putperestlerden gelen bir uygulama olduğunu ileri sürerek, bir firavun gibi doğum günü kutlamanın günah olduğunu açıklamıştı.

Kilise'nin doğum gününe bakış açısı dördüncü yüzyıldan sonra değişmeye başladı. Bu arada Hz. İsa'nın doğum günü tarihi üzerinde 25 Aralık olarak anlaşmaya varılınca, bu günün 'Christmas' (Noel) olarak kullanılmasına başlanıldı."

Gayri muslimlerin kilise inancına göre bile putperestlere, kendi dinlerinden olmayanlara benzemek onların adetlerini taklit etmek uygulamak günah kabul edilmiş.

Kutlamalarda süslü kremalı pastalar ise kutlamanın olmazsa olmazı. Mutlaka pasta olacak ve merasimlerle kesilecek, peki pasta ile kutlama adeti ilk ne zaman başlamış?

Bu konuda ise şu bilgiler var:
"Doğum günü pastasının tarihi çok eski çağlara dayanır. 
İlk doğum günü pastasının eski Yunanlılar tarafından yapıldığına inanılır. Dini inançlarına göre ballı kekler ve ekmekler yaparak Ay Tanrıçası Artemis’e sunarlardı. 
İlk doğum günü pastası geleneğinin Ortaçağların Almanya’sında İsa’nın doğuşunu kutlamak için başladığıdır. Bu pasta, tatlı hamuruna, kundaktaki bebek İsa şekli verilerek yapılmıştır. Daha sonraları doğum günü pastası, Almanya’da çocuk festivallerinde veya çocukların doğum günü kutlamalarında görülmüştür." 

Görüldüğü gibi hem doğum günü ve benzeri kutlamalar düzenlemek, hem de bu günler için pasta yapıp kesmek hep gayri muslimlerin adetleri ve temeli onların dini inanışlarına dayanıyor. Merasimle pasta kesmek ise yine onların inanışında bereket sembolü olarak algılanan bir uygulama.

Dikkatinizi çekmiştir ilk doğum günü pastası Hz. İsa'nın doğum günü için yapılıyor ve üzerine kundaktaki bebek İsa şekli veriliyor. Farkettiniz mi ne kadar çok onlara benzemişiz. Kertenkele deliğine girmişiz sanki. Artık pastalara şekil vermek,süslemek,  üzerlerine figürler yapmak, resimli pastalar yapmak çok yaygın hatta bunun kursları var ve bu bir sektör. Her çocuğun doğum günü kutlanmalı ve mutlaka süslü resimli bir pastası olmalı(!) Futbol takımını simgeleyen onun renkleri ile hazırlanmış pastalar, barbili pastalar, edepsiz görüntü ve figürlerin olduğu pastalar ve daha neler neler...
Yine bir başka bilgi de doğum günü pastalarının şekli ile ilgili, bu bile batıl, İslam dışı inançlara dayanıyor.

"Eski zamanlarda doğum günü pastaları çoğunlukla yuvarlak şekilde yapılırmış. Tarihçiler bunun sebebini dinsel inanışlara ve teknik nedenlere bağlıyorlar.

Yunanlılar Ay’ı simgeleyen Ay Tanrıçası Artemis’e sundukları pastaların, yuvarlak şekilli olmasını tercih ederlermiş."

Bu kutlamaların inancımızda kültürümüzde, adetlerimizde yeri olmadığı gibi kutlama günlerinde pasta geleneği de yok ve bu da gördüğünüz gibi gayri muslimlerden bize geçmiş bir kutlama aracı.
Ne bizim kültürümüzde, ne dinimizde bayram günlerimiz için pasta yapmak, pasta kesmek yok. Bizim baklavalarımız, çok özel yemeklerimiz, bize ait, bizden olan tatlılarımız var. Bunlar her yöreye göre değişiklik arzetse de hiç birinde süslü, şeker hamurlu, figürlü, rengarenk pastalar, ve doğum günleri için mumlu veya mumsuz pastalar yok, bizde pasta yok...

Bu pasta işinde bir de bidatlerle, günahlarla gelen saptırıcı bir hal var. Hem Allah Rasulü aleyhisselam'ın doğum gününü Doğum haftasını kutladığınız bir bidat ihdas edeceksiniz ve bu bidatı başka bidatlarla devam ettireceksiniz. Tabiri caizse bir bidat başladı mı, diğerleri de çorap söküğü gibi arkasından geliyor.

Gayri muslimlerden gelen doğum günü adetini, onlardan sakınmamız gerektiği konusunda ağır ifadelerle bizleri uyaran Allah Rasulü Aleyhisselam için uygulayacaksınız ve daha da ileri gidip O'nun için doğum günü pastaları hazırlayıp keseceksiniz. Hristiyanların doğum günleri için hazırladıkları "iyi ki doğdun", "doğum günün kutlu olsun" vb. ifadelerin yazılı olduğu pastaları Allah Rasulü aleyhisselam için hazırlayacaksınız. Bunu o kadar ileri götüreceksiniz ki bir de Kur'an temalı pastalar yapıp kesecek ve ayetleri yiyeceksiniz. Bu vahim durum akla şu ayet-i kerimeyi getiriyor:

"..........Musa:"Rabbim! dedi, dileseydin bunları da, beni de daha önce helâk ederdin. Şimdi bizi, içimizdeki o beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helâk mi edeceksin?(helak etme)........." A'raf /155

 Evet bu durum bir beyinsizlik bir akıl tutulmasıdır, başlatılan bir bidatin ne vahim aşamalara geldiğinin en acı örneğidir...

Evet gayri muslimlerden bize sirayet eden kutlama pastalarında bir çok yönden saptırıcılık, hem dünyamız hem ahiretimiz için aleyhimizde amel hanemize yazılabilecek haller var. Hem çok yemekten şikayetlenip az yemenin yollarını arayan bizler, hem de bizi doyurma amaçlı olmayıp sadece nefsimizi biraz daha şımarttığımız pasta vb. yiyecekleri süslemek için de bir hayli zaman harcıyoruz. Sanki az yiyoruz da biraz daha iştahımızı kabartacak, mütevazilikten uzak, gösteriş yönü de büyük olan, süslü pastalar yapıyor, yaptırıyor bunlarla kutlamalar yapıyor, rağbet ediyoruz.

Artık alıştığımız pastalardan vazgeçemesek bile, en azından batıl adetlere hayatımızda yer vermeyelim pastaları da bunlara alet etmeyelim. Hiç bir şekilde kutlama amaçlı pasta kullanmayalım.
 
N
e gayri müslimlerin özel günleri ne de özel gün pastası gibi bir tabir ve kutlama pastaları hayatımızda olmamalı
...Zira kertenkele deliğine girmek hem zor, ancak olabiliyor, hem de alçaltıcı bir durum. 

Pastalar artık modern(!) düğünlerin de olmazsa olmazı...Gayri muslimlerin düğünlerine benzeyen düğünler, beyaz gelinlikler, katlı düğün pastaları, damat ve gelinin merasimle pastayı kesmeleri, müzik eşliğinde kadın erkek karışık dans edilerek, halay çekilerek yapılan düğünler, çektirilen edep dışı fotoğraflar... Hiç birisi İslam'a uygun değil, bizden değil, dinimizden değil. 
Kertenkele deliği cehenneme yol açıyor, cehenneme çağırıyor, bizi bizden uzaklaştırıyor farkında olmadan kertenkele gibi sürünmeye, alçaklarda yürümeye sebep oluyor? Bunlar ahlaki çöküntünün, bozuluşun, fıtrattan uzaklaşıp şeytana verilen primlerin de ne dereceye kadar vardığının alametleridir. Böyle giderse bu durumlar, ayette belirtilen esfeli safilin aşağıların aşağısı olmak ve daha dünyada aşağılanmaya sebeptir Allah'u A'lem.

"Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz." (Al'i İmran Suresi 149.ayet meali)


Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor:
"(İnançta ve amelde) Bizden başkasına benzeyenler, bizden
değildir." (Tirmizî, hadis no: 2696) 


Bizler müslümanız kertenkele deliği gibi dar, karanlık, ürkütücü ve en önemlisi Rabbimizin razı olmadığı, Rasul Aleyhisselatu Vesselam'ın uyardığı mekanlardan sakınmalıyız. Allah'u A'lem bu kertenkele deliğinde çoook hikmetler gizli ...Bizler cennet gibi bir mekanı hedeflemeli dünyalık zevklerimizi de Rabbimizin rızası doğrultusunda şekillendirmeliyiz.

"Kim bu yolu(mü'minlerin yolunu), iyice tanıdıktan sonra, peygambere zıt düşer de müminlerin yolundan başka bir yola koyulursa, kendisini koyulduğu yolla baş başa bırakır, sonra da cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir."
(Nisa suresi 115.ayet meali) 


"Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Allah, müminlere büyük bir mükafat verecektir."(Nisa suresi 146.ayet meali)
 
Bu konu çok konuşulur çok yazılır ancak sabrınızı daha fazla zorlamak istemem bu kadarla kifayet edelim, inşeAllah meramımız anlaşılmıştır. Sözlerimi nihayete erdirirken bilerek veya bilmeden yapıp pişmanlık duyduğumuz günahlarımız, isyanlarımız için Allah azze ve celle'den affımızı diliyorum...
 islahhaber.net    hayatcemresi

Yazımın sonunda DOĞUM GÜNÜ kutlamalarının gerçek yüzünü, nasıl ortaya çıktığını ve biz müslümanların buna nasıl bakmamız gerektiğini anlatan, kısa ve öz bir sohbeti istifadenize sunuyorum...
Müslüman Doğum Günü Kutlar mı?-Şehid (inşeAllah)Şeyh Enver El Evlaki anlatıyor...


6 yorum:

 1. Vealeykumisselam ablacim ..tam da anlattığın gibi hatta daha fazlası bile..haz alamıyorum ve bu tür etkinliklere katılmayı dolaylı dolaysız parçası olmamak için uzak kalıyorum ..her kutlama etkinliği bir tek şeyi canlandırıyor içimde ..Efendimiz s.a.s o anda bunları görünce ümmeti için acaba ne düşünür ve kimbilir ne kadar üzülüyor. .Bu düşünce daha da sogutuyor beni böyle şeylerden ..Islam gusel Sade kaliteli ve kesinlikle hakkını veremedigimiz yegane dindir.
  Rabbim O'na layık olmayı nasip etsin biz de gauretimizi artiralim inşallah ..Dünya ve cihan gerçekten yanıyor gerçekten kör gibidir artık dini tutmak ve yaşamak emri de elbette büyüktür ..Allahım muvaffak eylesin..üç aylarımız hayırlara temizlenmeye imanimizi kuvvetlendirmemize vesile olsun inşallah ..Tüm sevgi ve muhabbetimle ablam Allah razı olsun.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sevgi kardeşim hoşgeldin :)
   Ne bizim böyle bir düğünümüz oldu, ne çocuklarıma doğum günü kutlaması yaptık elhamdulillah, ancak ne yazık ki bu kutlamalar o kadar yaygınlaşmış ki bir yerde seni veya çocuklarını bulabiliyor, artık okullarda bile doğum günü kutlanıyor biz kaçarken en olmadık bir yerde karşımıza çıkabiliyor Allah sonumuzu hayr etsin(amin),
   Rabbime emanetsin, muhabbetlerimle...

   Sil
 2. selamun aleykum
  bana tavsiye edebileceğiniz güvenilir bir siyer kitabı var mı?
  Birde arada yazdıklarınızı toplantılarda okuyorum hakkınızı helal edin

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam kardeşim hoşgeldiniz,
   hakkım varsa helâl olsun çok da sevinirim, okumaya devam edin lütfen zira "hayra vesile olan hayrı yapan gibidir" cezakAllahu hayran,

   Anlaşılan siz siteye telefondan ve mobil sürümünden bakıyorsunuz, web sürümünden baksaydınız sorunuzun cevabını çoktan almıştınız, ben buraya da yazayım
   "Peygamberimizin Hayatı Ve Daveti"
   Safiyurrahman Mübarek Furi - Bu eser uluslararası Siret-i Nebi ödülünü kazanmış ve çeşitli dillere çevrilerek büyük bir kabul görmüştür
   Web sürümünden baktığınızda sağda okuyorum kısmında kitabın resmini de görebilirsiniz,
   selametle kalın...

   Sil
 3. Tuğba ve kuzusu25 Nisan 2015 05:45

  Esselamu aleyküm hatice ablacım. çok faydalı bi yazı olmuş cezakallahu hayran.bu kutlamalardan uzak kalsakta tebriklerden uzak kalamıyoruz.bazı insanlara öğütte veremiyorsunuz yakınlara söylemek sorun değil ama herkese açıklama yapmak mümkün olmuyor.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam tuğbacım hoşgeldin tekrar yazdığını görmek güzel :)
   Aynen öyle şimdi herkes alim(!)

   Rabbimiz şöyle buyuruyor:
   "........Sen sadece görmeden Rabb'lerinden korkanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Kim kötülüklerden arınırsa kendi yararına arınmış olur. Sonunda Allah'a dönülecektir." Fatir suresi 18.ayetten

   Rabbime emanetsin canım benim....

   Sil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur