بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

28 Nisan 2016 Perşembe

DİNÇLİK ve KUVVET FORMÜLÜ

بسم الله الرحمن الرحيم
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü'minlere olsun.

Akşam/gece vakti yatağa girdikten sonra uyumadan önce iki avucu birleştirip avucun içine bir ihlâs, bir felak ve bir nâs surelerini okuyup sonra da -Allahu A’lem- rutubetle veya nefesle/havayla bereket ummak için [1] (başka bir ifadeyle; bedene Kur’ân’ın bereketi ulaşsın diye [2]) tükürüksüz veya çok az bir tükürükle beraber [3] avucun içine üfleyip baş ve yüzden başlamak suretiyle ilk olarak bedenin ön tarafından sonra arka tarafından ulaşılabilen yerlere meshetme ve bunu üç defa yapma sünneti dışında âyetu’l-kursiyy’i okumanın ve 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdulillah ve 34 defa Allah’u Ekber demenin de uykudan önce okunan zikirlerden olduğunu biliyor muydunuz?

Buhari (rahimehullah)’ın rivayet ettiği meşhur ve uzun bir kıssada şeytanın (aleyhi’l-la’ne) Ebu Hureyre (radiyallahu anh)’a şöyle dediği geçmektedir: “Yatağına geldiğin zaman âyetu’l-kursiyy’i oku. Böylelikle sabaha erinceye kadar Allah tarafından daima senin üzerinde bir koruyucu olur ve hiçbir şeytan sana yaklaşamaz.”

Buhari ve Müslim (rahimehumallah)’ın rivayetlerine göre; Fâtıma (radiyallahu anhâ) el değirmeniyle iş yapması sebebiyle eli yorulduğu için Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in yanına gitmişti. 
Çünkü Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’e bir kölenin geldiğini işitmişti ve bu nedenle gitmişti ki yaptığı işinde bu köleyi kendisine hizmetçi kılsın, böylelikle eli bitkin düşmesin. Ama gittiğinde babasını bulamamış ve bu isteğini kendisine söylemesi için Âişe (radiyallahu anhâ)’ya iletmişti. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) gelince Âişe (radiyallahu anhâ) durumu O’na haber etmişti. Bunları anlatan Ali (radiyallahu anh) şöyle devam etmiştir: “Yatağa girmiştik ki Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) bize geldi. Biz de O’na doğru kalkacaktık ki: “Yerinizde kalın” dedi. Geldi ve benimle Fâtıma arasına oturdu, öyle ki ayaklarının soğukluğunu karnımın (Buhari rivayetinde: göğsümün) üzerinde hissettim. 
Dedi ki: “Size benden istediğiniz (hizmetçi)den daha hayırlısını öğreteyim mi; yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa tesbîh, 33 defa tahmîd ve 34 defa tekbîr edin. Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”

Kastalânî (rahimehullah) “İrşâdü’s-Sârî” isimli Buhari şerhinde bu rivayeti şerh ederken İbn Teymiyye (rahimehullah)’ın şöyle dediğini nakletmiştir: “Bu hadiste şu vardır ki; kim uyuyacağı zaman bu zikre devam ederse o’na bitkinlik/yorgunluk/halsizlik isabet etmez. Çünkü Fâtıma, yaptığı işten ötürü hissettiği yorgunluğu şikâyet etmiş, Nebi de O’nu bu zikre yönlendirmişti.” İbnu’l-Kayyim (rahimehullah) şöyle demiştir: “Denildi ki: “Kim bu zikre devam ederse gün içerisinde hizmetçiye ihtiyaç bırakmayacak bir kuvvet bulur.” [4] 

Buna göre Allah (celle celaluh), uyumadan önce bu zikri yapmayı adet haline getirmiş kimseye gün içerisinde dinçlik ve kuvvet verir, işlerini kolaylaştırır ve böylelikle bu kimse gününü sinir, stres, depresyon ve iç daralmasından uzak, iç ferahlığıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirir.

Ebu Dâvud’da geçen sahih bir hadisinde Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim yatağa yatar ve yatağında Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde bu durum (yani zikretmemesi) illa ki O’nun için bir eksiklik/kayıp/hüzün sebebi olur.”

Not 1: Tirmizî’de geçen rivayetlere göre uyumadan evvel Kâfirûn, İsrâ, Zümer, Secde, Tebâreke, Hadîd, Haşr Saff, Cumua, Teğâbun ve A’lâ surelerini okumak da sünnettir. Bu söylediklerimizden başka daha birçok zikir varid olmuştur. (Nevevî (rahimehullah)’ın “el-Ezkâr”ına ve “Hısnu’l-Muslim”e bakınız.)

Not 2: Uyku öncesi ve esnasındaki sünnetler için “Uyku ve Âdâbı 1” ve “Uyku Âdâbı 2” isimli Cuma hutbelerini dinlemenizi tavsiye ederim.


[1] Bkz: İkmâlu’l-Mu’lim bi Fevâidi Muslim, Kâdı İyâd, 7/101.

[2] Bkz: el-Mefâtîh fî Şerhi’l-Mesâbîh, Muzhirî, 3/81.

[3] Bkz: Fethu’l-Bârî, İbn Hacer el-Askalânî, 8/131.

[4] el-Vâbilu’s-Sayyib, zikrin 61. fâidesinde.

NAKİL KÜRSÜSÜ/ Ömer Faruk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur