بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

3 Kasım 2016 Perşembe

Göz Aydınlığımız

Hamdın tamamı “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.” [1] buyuran Allah (azze ve celle)’ye olsun.

Salat ve selam "İslam’ın düğümleri bir bir çözülecektir. Her bir düğüm çözülünce insanlar bir sonrakine yapışırlar. İlk çözülecek olan, hükümdür (yani yönetimdir). En son çözülecek olan ise namazdır.” [2] buyuran Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, O'nun Âl ve ashabının ve ihlasla yollarına uyan mü'minlerin üzerine olsun.
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in "gözümün nuru" diyerek sevgisini ifade ettiği namaz çok özel bir ibadettir. Özeldir, çünkü özelliği hiç bir şekilde bırakılamayan, her hal ve durumda eda edilmesi gereken ve ilk emredilen bir ibadet olmasındandır.

Bütün Nebilerin ve onların elçiliğini kabul eden ümmetlerinin de eda ettikleri bir ibadettir namaz. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e ilk tabi olan, ilk dönem müslümanları Nebi (aleyhisselam) ile beraber teheccüd namazını farz olarak eda ediyorlardı. Bu, beş vakit namaz emredilinceye kadar böyle sürdü. Sonrasında ise sünnet namazı hükmünü aldı. Allah (azze ve celle) başlangıçta teheccüdü onlara farz kılarak, zorluğu açısıyla onları eğiterek, önlerindeki çetin günlere hazırlıyor, metanetlerini artırıyordu.

Namaza dair çok önemli bir husus şöyledir: Namaz dışında hiç bir ibadetin emri semada ve direkt Allah (subhanehu ve teâlâ) tarafından Rasûlullah (aleyhisselam)'a bildirilmemiştir. Namaz emri aracısız doğrudan bizzat Rabbimiz tarafından Nebimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'e bildirilmiştir.

İsra ve sonrasında gelen Mirac hadisesi ile göklerde bizim bilmediğimiz bir boyutta Allah (azze ve celle) ile buluşup konuşan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetine namaz hediyesi ile geri dönmüştür.

Başlangıçta Rabbimiz namazı elli vakit olarak emretmiş ancak Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in ümmetinin buna güç yetiremeyeceğini dile getirmesiyle son aşamada beş vakit olarak kalmıştır. Ancak Rabbimizin rahmetinin bir gereği ve inanan kullarına lütfu olarak beş vakit namaz elli vakit namaz değerindedir.

Keza Musa (aleyhisselam)’da Tur dağında Rabbi ile konuşurken hem Peygamberlikle müjdelenmiş hem de yine bizzat Rabbimiz tarafından kendisine namaz kılması emri verilmiştir.

"Şüphesiz ki Ben Allah’ım! Benden başka hiç bir ilah yoktur. Öyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!” [3]

Namaz Allah (subhanehu ve teâlâ)'nın kullarına verdiği özel randevu saatleridir. Evet Rabbimiz her zaman her an bizimledir. Ayette buyurduğu gibi bize şah damarımızdan daha yakındır. Ancak biz çoğu zaman gaflete dalarak bu gerçeği unuturuz. Namaz ile bu gafletten kurtulup O'nun Kudreti karşısında eğilir, alnımızı yere koyarak secde ile benliğimizden sıyrılır kul olduğumuzu, aciz olduğumuzu Rabbimize arzederiz.

Secdede alnımız yerdedir ama ruhumuz Rabbimizin yüceliğini hissederek yükselir, rahatlar. Bu hal Allah'a en yakın olduğumuz haldir.Buna binaen de sevgili Rasul'ümüz (sallallahu aleyhi ve sellem) secdede duayı çokça yapmamızı bize öğütlemiştir.

Şeytan ise gurura kapılarak bu hazdan mahrum olmuş, cenneti kaybetmiştir.

Namazın farziyeti ayeti kerimede şöyle anlatılmıştır:
“Namaz, mü’minler üzerine vakitleri tayin edilerek farz kılınmıştır.” [4]

Bir hadis-i şerifte ise namazın farziyeti şöyle belirtilir: "Allah beş vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Kim onları zayi etmeden, hafife almadan ve hakkını vererek eda ederse karşılığında onu cennete koymaya dair ahdi vardır. Kim de onları zayi ederse Allah'ın ona bir ahdi yoktur. Dilerse azab eder, dilerse cennete koyar." [5]

Namaz hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Namaz günümüzü, gecemizi hayırla mayalayan, yaşantımıza anlam katan vazgeçilmezimizdir.
Gün içinde yoğun olduğumuz saatlerde namazı bir ağırlık bir yük gibi algıladığımız olur. Halbuki tam aksine namaz bizi dinlendiren kendimize getiren günümüz dili ile bir terapidir.

Bir defasında Ensar’dan birisi: "Namazımı kılar istirahat ederim'' demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi: "Ben Rasûlullah (aleyhissalatu vesselam)'ı işittim şöyle demişti:

"Ey Bilal kalk, bizi namazla istirahate kavuştur." [6]

Yine bir hadis-i şeriflerinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Benim mutluluğum namazdadır.” [7]

Hemen hepimizin bildiği bir hadise Rasûlullah (aleyhisselam)'ın gece namazlarını ayakları şişinceye kadar çok ve uzun kılmasıdır. Aişe annemiz (radiyallahu anha) kendisinin geçmiş ve gelecek bütün günahları affedildiği halde niçin bu kadar namaz kıldığını sorunca o muhteşem cevap geliyor:

"Şükreden bir kul olmayayım mı?" [8]
Bu diyaloğun yaşandığı zaman ise O'nun her sevindirici durumu namazla taçlandırdığının göstergesi.

Zira öncesinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'i ve müslümanları çok sevindiren bir olay yaşanmıştı. Göklerden vahiyle Nebilerinin elçiliği ile Rableriyle sürekli irtibattaki o güzide topluluk büyük bir müjde alıyordu. Başlangıçta kendilerini mahzunlaştıran Hudeybiye Musalahası'nın aslında kendileri için bir zafer olduğu Fetih suresinin nüzulüyle Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e bildirilmişti.

Şehid Seyyid Kutub'un tefsirinde anlattığına göre, bu zafer müjdesi içeren, hüzünlerini gideren mü'minlere ve şanlı Nebileri (sallallahu aleyhi ve sellem)'e büyük bir sevinç vesilesi olan Fetih suresi'nin ardından Rasûlullah (aleyhisselam) Rabbine şüküre yine namazla yöneliyor, ve ayakları şişinceye kadar namaz kılarak şükrediyor, Aişe annemizle aralarında o konuşma gerçekleşiyordu.

Sevincinde, hüznünde, hastalığında, sağlığında her halinde ve her yerde namazla kopmaz bir bağ kuran Rasûlullah (aleyhisselam) ve yolundan giden ashabı(radiyallahu anhum) bizlere namazın kıymetini anlatıyorlar. Onlar kurtuluşa eren saadet ehli. Dünya ve Ahiret saadetine ulaşmak için onlarla beraber olmanın yolu da işte namazımızdan geçiyor. Namazımız Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in namazı gibi, samimi, huşulu, bütün rükünleri ile yerli yerinde olmalı.

Kur'an'ı Kerim'de Nebi efendilerimizden Şuayb (aleyhisselam)'ın namazından kendisine inanmayanların dili ile bahsedilen şu ayeti kerime çok dikkat çekicidir. Kavminden onun risaletine inanmayıp onu yalanlayan kâfirler ona şöyle diyorlardı:

"Dediler ki: 'Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.” [9]

Zira kavmi ile Şuayb (aleyhisselam) arasındaki en ayırdedici özellik onun namazı idi ve bu öyle bir namazdı ki hayatı şekillendiren, onların düzenlerini alt üst eden bir tavırdı ve böylesi bir namazın etkisini kendisine tabi olmayanlar da hissediyordu.

Emirul mü'minin Ömer (radiyallahu anh) vâlilerine şöyle yazmıştır:
“Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup vakitlerine dikkat ederse, dinini korumuş olur, kim de onu yerine getirmeyip yitirirse dinini de kısa zamanda yitirir.” [10]

Çoğu insan için namaz bir külfettir. Halbuki namaz külfet değil eşi bulunmaz, yeri doldurulamaz, paha biçilemez bir nimettir. O sebepten olsa gerek mü'min kul kabirde bile namaz kılma arzusu duyar ve sorgu sualinin ardından kendisine namaz için izin verilir.

Her ibadetimiz ve hayatımızın her alanında Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in örnekliği uyarıları, nasihatleri bize yol gösterir. O bütün ibadetler gibi namaz konusunda çok hassastı. Abdestten, namazın nasıl kılınacağına, nasıl dua edeceğimize ve her ince ayrıntısına kadar namaza dair birçok hadis-i şerifi vardır.

Abdestin tam olarak alınması konusundaki sarsıcı bir uyarısı şöyledir:
Abdullah bin Amr (radiyallahu anh), Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber Mekke'den Medine'ye dönerlerken ikindi namazını kaçıracakları endişesi ile cemaatin abdestte acele edip topuklarını kuru bıraktıklarını gören Allah Rasûlü (aleyhisselam)'ın şöyle buyurduğunu bizlere nakleder:

"Vay o topukların cehennemden çekeceğine. Abdesti tam olarak yapın." [11]

Rasûl (sallallahu aleyhi ve sellem) namazın hakkını vererek kılınmasına çok önem verir ve kendisi bunu bizzat namazı ile de gösterirdi. Namazın bütün rükünlerini tam yapar acele etmezdi. Okuduğunu tane tane okurdu.

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Dünyadan kendisine sevdirilenler olarak güzel koku, kadın ve namazı zikreder. Namazın gözünün nuru kılındığını söylerdi. Göz nuru namaz. Rahatlatan, iç aydınlatan kendisi ile saadete erilen namaz.

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Mu'minun suresinin ilk on ayetine uygun davranan mü'minlerin cennetlik olduğundan bahseder. Bu on ayetin ikisi namaza dairdir.
2.ayet-i kerime "Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler" 9. ayet-i kerime "Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler"

Rasûl (aleyhisselam)'ın örnekliğinde hiç bir zaman namazın terki yoktur, savaşta bile. Ömrünün son günlerinde hastalığından dolayı güçsüzleşip bitkin bir hale düşmüştü, sık sık baygınlık geçiriyor artık mescide gidemiyordu. Ebu Bekir (radiyallahu anh) cemaate imamlık yapıyordu. Bu haldeyken bile kendine gelince zorlukla abdestini alıp namazını eda ediyordu.

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametli, kâfirlere karşı ise yine mü'minlere olan merhametinin gereği olarak sert ve izzetliydi. (aleyhisselatu vesselam) nefsi için değil İslam için mü'minlerin çiğnenen hakları, katledilen canları söz konusu olduğunda müşriklere bedduadan geri durmamıştır. İşte bu beddualarından birisi de Hendek Savaşında müşrikler sebebi ile kaçırılan namazları için olmuştur. Buhari (rahimehullah) Ali (radiyallahu anh)'dan rivayetinde Rasûlullah'ın bu bedduasını bizlere şöyle aktarıyor:

"Bizi ikindi namazından alıkoyup güneş batıncaya kadar meşgul ettikleri gibi, Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun." [12]

Onun namaza verdiği önem, bu konudaki ayetler ve hadis-i şerifler çok fazladır. Bu da namazın İslam'daki yerinin önemini değerini belirtir, nasıl önemli olmasın ki zira "Cennetin anahtarı namazdır." Dünya ve ahiret saadetimiz namazda gizlidir.

Namazımızla Allah (azze ve celle) katındaki değerimizi test edebiliriz. Namazımızı koruyor muyuz? Onu eda ederken tadil-i erkan'a riayet ederek mi kılıyoruz, yoksa kılayım da kurtulayım bedbahtlığında mıyız? Bilelim ki Rabbimizin bizim hiç bir ibadetimize ihtiyacı yok. Yarım yamalak kılınan namazlarımıza da keza ihtiyacı yok. Namaza bizim ihtiyacımız var. İmtihan sorularımızın en çok puan getireni, baraj sorumuz namazımız. Namazdan geçenlerin diğer sorulardan geçmesi kolay, namazı geçemeyenler ise diğer amellerini de heba edenler, heba olmasını göze alanlardır...

İbn Kayyim (rahimehullah) bir kıssa anlatır. Namazlarını korumayan, uyayarak namazını zayi eden bir kadının bu halinden dolayı kabrinde yılanlarla arkadaşlığından bahseder. Ne kötü, ne dehşet verici bir arkadaşlıktır bu Rabbim muhafaza etsin.

Namazsızlık, namaza gereken önemin verilmemesi kabir azabına sebeptir. Kabir azabı ise kıyamet kopuncaya kadar çekilen, ızdırap dehşet dolu uzun zamanlardır. Yılanların, haşeratların ve daha mahiyetini bilmediğimiz ancak gerçek olduğuna inandığımız kabir azabından korunmanın yolu namazlarımızı korumaktan geçiyor.

Şu dikkat çekici ayrıntı da kabir azabı ve namaz arasındaki bağlantının işaretlerinden birisi. Kabir azabına karşı okumamız tavsiye edilen dualar namazlarımızda son teşehhüdde selamdan hemen önce okunuyor. Bunlardan birisi şöyle:
"Allah'ım! Kabir azabından Sana sığınırım. Mesih Deccal'in fitnesinden Sana sığınırım. Hayat'ın ve ölüm'ün fitnesinden Sana sığınırım. Allah'ım! Günahtan ve borçtan Sana sığınırım." [13]

Kabir azabına karşı yapılan duanın okunma yeri namaz. Sadece dille değil hal dilimizle namazımızla kabir azabından Allah (subhanehu ve teâlâ)'ya sığınıyoruz. Aynı zamanda karşılaşabilme ihtimalimizin olduğu en büyük fitneler Mesih Deccal fitnesi ve ayaklarımızı kaydıracak diğer fitnelerden de Rabbimize sığınma taleb ettiğimiz yer yine namazımız.

Gelin kıymetlimiz, Rabbimizin bize gönderdiği saadet hazinemiz namazımıza gereken önemi verelim. Namazla dinlenelim, namazla arınalım, namazımız göz aydınlığımız gönül sürurumuz olsun, olsun ki vesilesi ile cennet durağımız olsun...
Davamızın sonu Alemlerin Rabbi olan Allah (azze ve celle)'ye hamd etmektir.

سُبْحَانَكَ الّلهمّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ [14]

************

[1] Bakara suresi/110.ayet meali

[2] Ahmed bin Hanbel Musned 5/251, Albanî Sahîhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb 1/229

[3] Taha suresi/14.ayet meali

[4] Nisa suresi/103

[5] Tirmizi

[6] Ebu Davud, Edeb 86, (4985, 4986).

[7] Nesai

[8] Abdullah ibn.Vehb'den rivayetle Muslim

[9] Hud suresi/87.ayet meali

[10] Muvatta’, Vukûtu’s-salât, 6

[11] (Buhari,ilim 3, 30, Vudû 27, 29 ve Muslim, Ebu Davud ve Nesai'nin Taharet Babları)

[12] Nevevi, Şerhu Sahihi'l-Muslim, 1/227.

[13] Buhari, 2/202; Muslim, 1/412

[14] Tirmizi, deavat: 38

Hatice Hayat CEMRE - Nakil Kürsüsü

Twitter  ‏@hayatcemresiyle

7 yorum:

 1. SelamunAleykum, cok guzel bir paylasim yapmissiniz. Ellerinize saglik. RAbbbim nesillerimizi korusun insaallah.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam,

   Siz daha önceleri de yazan Sevil misiniz?
   Beğenmenize sevindim, güzel yorumunuz için çok teşekkür ediyorum duanıza amin diyorum...

   Sil
 2. esslamu aleyküm ablacım
  maşaAllah güzel paylaşım olmuş Rab'bim hakkı ile eda edebilen kullarınan eylesin cümlemizi
  kusurluyuz aciziz gafletten uyanabilmek nasibolsun inşaAllah
  cezakallahu hayran.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam yorumlarınızla katkıda bulunmanız beni çok sevindiriyor Allah razı olsun, güzel duanıza da gönülden amin diyorum, muhabbetlerimle...

   Sil
 3. Esselamun aleykum ablam..
  Bu güzel paylasim icin rabbim kaleminizi kuvvetli eylesin.cezakallahu ghayran

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam kardeşim, we iyyak,
   güzel yorumunuz beni çok sevindirdi çok teşekkür ederim.

   Sil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur